0,000001% strachu

Rolf Freitag, prezes IPK International

Konferencja IPK, prezentująca prognozy rozwoju turystyki na świecie w nadchodzącym roku, należy do wyczekiwanych wydarzeń podczas berlińskich targów ITB,  podczas konwencji w trakcie ITB Future Days. Jak co roku konferencja ta zgromadziła wielu uczestników, którzy oczekiwali podsumowania rozwoju turystyki w 2016 r. oraz chcieli dowiedzieć się, co czeka przemysł turystyczny w tym roku. Prezentację prowadził Rolf Freitag, prezes IPK International.

IPK International jest agencją konsultingową specjalizującą się w badaniach turystycznych. World Travel Monitor® to corocznie badanie dotyczące podróży i zachowań komunikacyjnych na rynku turystycznym prowadzone od 1998 roku za pomocą wystandaryzowanego kwestionariusza w 63 krajach. Uczestniczy w nim ponad 500 tys. respondentów (dotyczy danych z 33 krajów europejskich, 17 azjatyckich i 13 w obu Amerykach). Światowy zasięg badania gwarantuje globalną reprezentacyjność. Obejmuje ono wszystkie podróże krajowe i zagraniczne.

Rolf Freitag dużo uwagi poświęcił bezpieczeństwu i wpływie tego czynnika na ruch turystyczny. Wydarzenia mające miejsce w 2016 r. zmieniły układ sił na globalnym rynku turystycznym. Prelegent wymienił m.in.: konflikt związany z tzw. Państwem Islamskim, kryzys na Ukrainie, ataki terrorystyczne, odrodzenie nacjonalizmu w niektórych krajach europejskich, napływ do Europy uchodźców i emigrantów oraz silny wpływ cyfryzacji.

Można mówić o stałym i okazjonalnym ryzyku związanym z podróżami zagranicznymi. Do pierwszej grupy zalicza się: problemy zdrowotne, przestępstwa i inne wypadki (np. samochodowe). Na problemy zdrowotne skarżyło się zaledwie 4% spośród 43 milionów podróżujących za granicę w 2016 r. Najczęściej były to problemy żołądkowe i alergie. Mniej osób uskarżało się na poważne infekcje, bądź było poszkodowanymi w różnego rodzaju wypadkach. Jeszcze mniej podróżujących (3% z 33 milionów podróżujących za granicę) było w 2016 r. ofiarami przestępstw. Najwięcej osób z tej grupy (40%) doświadczyło kradzieży pieniędzy, kart płatniczych i kredytowych oraz bagażu podręcznego. Nieco mniej (30%) zgłaszało kradzież lub uszkodzenia samochodu, a nieco ponad 10% padło ofiarą oszustwa podczas wymiany pieniędzy.

Na przestrzeni roku wzrosło postrzeganie zagrożenia terroryzmem i obawa podróżujących przed atakiem terrorystycznym podczas podróży. Jeszcze w lutym 2016 r. obawy takie miało 39% uczestników międzynarodowych podróży, natomiast w październiku ubiegłego roku odsetek ten wzrósł do 45% i utrzymał się na tym poziomie również w lutym 2016 r. Tymczasem realne prawdopodobieństwo uczestnictwa w ataku terrorystycznym wynosi zaledwie 0,000001%.

IPK zapytała respondentów o plany związane z podróżami w 2017 r. oraz o postrzeganie poszczególnych krajów w kategorii bezpiecznych i niebezpiecznych destynacji turystycznych. Z uwagi na niebezpieczeństwo zagrożenia terroryzmem 14% wyjeżdżających za granicę zamierza spędzić najbliższe wakacje w swoim własnym kraju, a 19% zamierza w ogóle zrezygnować z podróżowania do czasu, kiedy poprawi się bezpieczeństwo na Świecie.

Polska znalazła się w grupie krajów najbezpieczniejszych destynacji, na równi z Austrią (tak wskazało 12% podróżujących za granicę), po Kanadzie, Szwajcarii, Australii (9% wskazań) i Skandynawii (10% wskazań). Mniej bezpiecznie, niż w Polsce, jest w Portugalii, Holandii, Hiszpanii, Chorwacji i Chinach. Natomiast najniebezpieczniejszymi destynacjami według IPK są: Turcja (tak wskazało 76% podróżujących za granicę), Izrael (66% wskazań), Egipt (63% wskazań), Tunezja (57% wskazań), Jordania (50% wskazań), Maroko (47% wskazań), Francja (43% wskazań) i Arabia Saudyjska (40% wskazań).

IPK radzi, jak można zredukować zagrożenia podczas podróży (nawet o 70%). Zaleca m.in. większą ostrożność poprzez unikanie destynacji masowej turystyki w czasie wysokiego sezonu, wybieranie typów oferty o niskim stopniu ryzyka (np. unikanie krajów uznanych za niebezpieczne, czy też ryzykowanych aktywności, niesprawdzonych miejsc zakwaterowania) oraz przeznaczanie większych środków finansowanych na wyjazd.

tekst i foto: Leszek Nowak – www.2ba.pl