9 na 10 rezerwacji hotelowych będzie dokonywana mobilnie

Hotel

Wraz z rosnącą pozycją aplikacji oraz działalnością hoteli zachęcających konsumentów do bezpośrednich transakcji, zwiększy się rola telefonii komórkowej w rezerwacjach hotelowych. Według badania przeprowadzonego przez KPMG-Facebook, w 2022 r., 9 na 10 rezerwacji hotelowych w Indiach będzie dokonywanych za pośrednictwem telefonów komórkowych. Wyniki badań wskazują, że w przypadku rezerwacji hotelowych rezygnacja z pośredników i korzystanie z urządzeń mobilnych może zwiększyć sprzedaż usług hotelowych o 2 miliardy USD w 2022 roku.

foto: Pixabay


Kongres gospodarczy i targi w Nadarzynie