Atrakcje zachodniej Ukrainy – Halicz nad Dniestrem

Halicz nad Dniestrem

Fotoreportaż Jarka Janowskiego.

Pejzaż  ukraińskiego Podkarpacia przypomina przedpola Bieszczad.

W bezkresnych zielonych pofalowanych przestrzeniach, niczym rozrzucone bombki choinkowe, czają się bogato zdobione, złote główki cerkwi i prawosławnych kapliczek.

Docieramy nad Dniestr do dawnej stolicy Księstwa Halicko-Wołyńskiego czyli Halicza. Niewiele tam z dawnej świetności, przytłacza postsowiecka szarość, nawet zabytkowy, ponad 300-metrowy żelazny most z 1910 roku bardziej kojarzy się z opuszczonymi bazami wojsk radzieckich, niż datującą się na XII wiek historią silnego ongiś ośrodka. Może tylko skojarzenie herbu miasta z herbem Galicji – gdzie w obu króluje kawka w złotej koronie (w staroruskim – słowo hal oznacza właśnie tego ptaka).

Ciekawsze od samego miasta są okolice.  Wspomnienie dawnych kultur Opola, Bojkowszczyzny, Huculszczyzny i Pokucia w Halickim Skansenie Architektury i Kultury Materialnej Podkarpacia – usytuowanym w malowniczej przestrzeni  na trasie Stanisławów-Halicz – pozwala na kojącą wycieczkę pośród lip, kaliny, brzęczących pszczół i pachnących historią ciemnych wnętrzach chat.

W maleńkiej wsi Szewczenkowo oczarowuje cerkiew św. Pantalejmona z klasyczną, niemal antyczną architekturą. Polskie tropy wiodą nas wprost do wsi Bołszowce, gdzie na wzgórzu góruje ponad okolicą  sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, gdzie co roku organizowane są „Spotkania Młodych” archidiecezji lwowskiej. Kościół, ufundowany w XVII wieku przez hetmana Marcina Kazanowskiego, po II wojnie światowej popadł w ruinę.

Dopiero w 2001 roku pod opieką zakonu franciszkanów zaczął się żmudny proces odbudowy sanktuarium. W ostatnich latach kościół został objęty projektem rewaloryzacyjnym, realizowanym w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, finansowanym ze środków ministerialnych, które pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa polskiego. Natomiast środki na odbudowę klasztoru pochodzą z Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Bryła klasztoru została już odnowiona. W roku 2012 dobudowano ostatnie skrzydło, zamykające czworobok klasztorny.

Dziś znajdują się tu miejsca noclegowe dla ok. 200 pielgrzymów i jest to znakomite miejsce do zwiedzania okolic Halicza i ukraińskiego Podkarpacia.


IT&CMA