Białorusini nie będą musieli płacić za polską wizę

Paszport

Białorusini nie muszą płacić za polską wizę. Odpowiednie zarządzenie podpisał minister spraw zagranicznych Zbigniewa Rau.

Od 2015 roku obywatele Białorusi są zwolnieni z opłat konsularnych za wizy krajowe. Termin ten minął w grudniu 2020 r., ale został przedłużony o kolejne dwa lata.

Ponadto do 31 grudnia 2022 r. przedłużono termin na uzyskanie bezpłatnych wiz Schengen dla niektórych kategorii obywateli. Przy ubieganiu się o wizy Schengen w konsulatach RP na Białorusi zwolnione są z opłaty wizowej dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz młodzież do 25 roku życia. Dotyczy to osób uczestniczących w różnych wydarzeniach organizacji non-profit: seminariach, konferencjach, wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.


ASEAN Tourism Forum