Brytyjskie porady dla turystów w razie zagrożenia

Brytyjskie MSZ, policja i ABTA (zrzeszenie biura podróży) przygotowały dla osób podróżujących o świecie film poradniczy pokazujący jak należy zachowywać się w razie ataku terrorystycznego.

Autorzy filmu podkreślają, że ryzyko uczestnictwa w tego typu zdarzeniach jest niezwykle małe i z danych wywiadowczych nie wynika, aby w tym sezonie turystycznym turyści mieli być w szczególny sposób na nie narażeni. Przypominają jednak kilka najważniejszych zasad zachowania w obliczu zagrożenia.

Czterominutowy film dostępny na YouTube pokazuje zainscenizowany zamach terrorystyczny w turystycznym obiekcie. Narrator podpowiada, jak zmniejszyć ryzyko doznania szkody w razie gdyby doszło do podobnego zdarzenia.

Brytyjskie służby zachęcają do zapamiętania trzech wskazówek: „uciekaj, ukryj się, poinformuj”. W obliczu zagrożenia należy przede wszystkim oddalić się możliwie najszybciej od miejsca zdarzenia, obierając najkrótszą bezpieczną trasę, zachęcając do tego innych i porzucając swoje rzeczy osobiste. W razie gdyby ucieczka była niemożliwa, należy znaleźć najbezpieczniejszą kryjówkę, odgrodzić się od napastnika zamykając i barykadując drzwi oraz wyciszyć dźwięk i wyłączyć wibracje w telefonie. Po trzecie, należy powiadomić o zdarzeniu lokalne służby wybierając numer alarmowy (po przyjeździe na miejsce wypoczynku najlepiej wpisać go sobie w telefon).

źródło: PIT