• Home »
  • Aktualności »
  • Czechy: obowiązek posiadania negatywnego testu na Covid-19 przy powrocie do kraju – bezprawny

Czechy: obowiązek posiadania negatywnego testu na Covid-19 przy powrocie do kraju – bezprawny

Granica czeska

Sąd uznał za niezgodną z prawem część rozporządzenia ministerstwa zdrowia, która nakazujące obywatelom Czech posiadać przy powrocie do kraju negatywny wyniku testu na obecność koronawirusa.

Sąd w Pradze uznał, że przepisy są sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych. Zaznaczył, że resort zdrowia nie wyjaśnił w sposób wystarczający, dlaczego testów nie można wykonać po powrocie do Czech.

W zakwestionowanym rozporządzeniu rząd uzależnił możliwość powrotu czeskich obywateli do kraju od posiadania negatywnego testu na COVID-19, o ile przyjeżdżali z państw o średnim, wysokim i najwyższym stopniu ryzyka epidemicznego.

Praski sąd podkreślił, że nie  bagatelizuje zagrożeń związanych z Covid-19, jednak nawet w czasie pandemii poszanowane muszą być zasady praworządności, a prawo obywateli czeskich do swobodnego powrotu do ojczyzny nie może być ograniczane.