Delegacja Prowincji Hebei w Warszawie

Delegacja Prowincji Hebei w Warszawie

Polsko-chińska współpraca w dziedzinie turystyki rozwija się coraz lepiej. W dniu 2 września 2014 r. podczas wizyty Zhang Qingweia, gubernatora prowincji Hebei, który przybył do Warszawy w celu przeprowadzenia rozmów o współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim, została zorganizowana duża konferencja dla polskiej branży turystycznej. Uczestniczyło w niej ponad sto osób z obu stron. W jej trakcie zaprezentowano walory prowincji Hebei, poinformowano o zakończonej kampanii wizerunkowo-produktowej Polskiej Organizacji Turystycznej na rynku chińskim pt. Lubię Polskę, podpisano cztery umowy o współpracy oraz prowadzono konsultacje robocze z chińskimi touroperatorami.

Konferencję poprzedziło spotkanie Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, z Zhang Qingweiem, gubernatorem prowincji Hebei, na temat ram współpracy Polski i Chin w dziedzinie turystyki, jak również znaczenia porozumień pomiędzy polskimi województwami a chińskimi prowincjami. – Jestem przekonana, że rozwój współpracy Polski i Chin w obszarze turystyki na poziomie regionalnym będzie miał znaczący wpływ na zwiększenie ruchu turystycznego między obu krajami – podkreśliła Minister Sobierajska.

– Polska to kraj przyjazny dla Chińczyków – stwierdził gubernator Zhang Qingwei, odpowiadając na liczne gratulacje w związku ze zwycięstwem reprezentacji Chin nad drużyną Egiptu w inauguracyjnym spotkaniu na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej, rozgrywanych w naszym kraju.

Źródło: MSiT
foto: Monika Guzowska