Dorota Dulińska zrezygnowała z pełnionej funkcji

Spotkanie branżowe organizacji turystycznych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Dorota Dulińska z dniem wczorajszym tj. 18.02.2016 r. zrezygnowała z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

źródło: MSiT