Eureka w Syrakuzach

Archimedes

Destynacje wykorzystują w swojej promocji sławne osoby, które są z nimi związane. Ikony kultury są niczym przewodnicy. Prowadzą po charakterystycznych miejscach, prezentując i potwierdzając wybory dokonane przez turystów.

W jednych miastach są ich dziesiątki, w innych brakuje ich, albo jeszcze nie wskrzeszono ich duchów. Salzburg ma Mozarta, Barcelona – Gaudiego. Nie byłoby Troi bez Homera, a Robin Hooda poszukujemy w Nottingham.

O Archimedesie dowiadujemy się najczęściej w szkole, podczas lekcji fizyki. Jest to jedna z najbardziej błyskotliwych postaci w historii ludzkości, filozof i naukowiec. Urodził się i mieszkał w jednym z najważniejszych miast w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie tworzył swoje przemyślne i niezwykłe wynalazki, które pozwoliły długo i skutecznie bronić jego rodzinne miasto.

Syrakuzy na Sycylii postawiły mu za to niewielki pomnik. Dopiero w ubiegłym roku otwarto w dawnym kościele, a obecnie Civic Gallery Montevergini wystawę, która wypełnia lukę. Prezentuje ona dokonania i historię najsłynniejszego syna miasta poprzez zaawansowane multimedia oraz interaktywne modele maszyn.

Archimedes

Multimedialna animacja zsynchronizowana została za pomocą 16 projektorów wideo. Zabiera ona zwiedzających w rzeczywistą podróż w czasie. Pozwala „zanurzyć się” multimedialnie w mieście, w którym mieszkał Archimedes. Dostępna w kilku językach sugestywna narracja umożliwia śledzenie wydarzeń, które doprowadziły do starcia z rzymianami pod koniec II wojny punickiej. Opracowana ją na podstawie źródeł historycznych i archeologicznych.

Wystawa prezentuje nie tylko wielowiekową historię miasta, ale również matematyczne i techniczne zdolności jej genialnego mieszkańca. Niezwykłe maszyny zaprojektowane przez Archimedesa, przydatne w czasach pokoju, jak i wojny, stały się bohaterami tej historii. Kończy się ona tragiczną historią morderstwa Archimedesa przez rzymskiego żołnierza, który wkroczył do miasta jako zdobywca.

Modelom i urządzeniom ilustrującym najważniejsze aspekty badań prowadzonych przez Archimedesa oraz ich praktyczne zastosowania do dnia dzisiejszego towarzyszą filmy i tablice interaktywne.

oprac. Agnieszka i Leszek Nowak, www.2ba.pl
zdjęcia: Leszek Nowak


IT&CMA