Fińscy podróżni wspierają odnawialne paliwo lotnicze

Samolot w chmurach

Niedawna debata publiczna na temat emisji związanych z lotami miała wpływ na konsumentów w Finlandii. Spośród wszystkich respondentów 50% stwierdziło, że wie o emisjach wynikających z podróży lotniczych, a 52% uważa, że ograniczenie emisji w ruchu lotniczym jest poważnym lub bardzo poważnym problemem środowiskowym. W badaniu, które łączyło metody ilościowe i jakościowe, wzięło udział ponad 2000 osób.

W badaniu przeprowadzonym przez Neste zbadano fińskie podejście do emisji związanych z lotem i ich zmniejszania lub kompensacji. Odnawialne paliwo lotnicze było preferowaną przez respondentów metodą . 80 procent wszystkich respondentów uznało odnawialne paliwo lotnicze za interesującą lub bardzo interesującą opcję, ponieważ ma konkretny wpływ na emisje tam, gdzie są generowane.

Połowa respondentów ankiety wie, że możliwa jest podróż lotnicza z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W zależności od mieszanki paliw odnawialne paliwo lotnicze może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do 80 procent w porównaniu do paliwa kopalnego.

Konsumenci akceptują wzrost cen nawet o 20 procent, aby zapłacić za paliwo odnawialne. W sumie 66 procent respondentów stwierdziło, że dodatkowy koszt odnawialnego paliwa powinien zostać przeniesiony na cenę biletu. Uważali, że wszyscy pasażerowie ponoszą równą odpowiedzialność za zmniejszenie emisji.

34 procent respondentów było zainteresowanych kupowaniem odnawialnego paliwa lotniczego jako dodatkowej opcji przy zakupie biletu. Preferowali tę opcję, ponieważ „czuli, że ich wybory naprawdę mają wpływ.”

Zgodnie z badaniem 11 euro stanowiłoby odpowiednią cenę dodatkową w przypadku lotu o wartości 50 euro, natomiast 59 euro byłoby odpowiednie na lot kosztujący 500 euro.


ITB Berlin 2020