Fuzje i przejęcia w turystyce: Wielka Brytania liderem

Dolary

Podsumowane transakcje fuzji i przejęć w sektorze turystyki i wypoczynku w lutym 2020 roku. Na całym świecie osiągnęły one wartość 3,8 mld USD.

Oznacza to wzrost o 12,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i spadek o 44,4% w porównaniu z ostatnią średnią z 12 miesięcy, która wyniosła 6,83 mld USD.

Porównując wartość transakcji w różnych regionach globu, Europa zajmowała najwyższą pozycję, a łączna liczba ogłoszonych transakcji w tym okresie wyniosła 2,87 mld USD.

Na poziomie krajowym na szczycie listy pod względem wartości transakcji znalazła się Wielka Brytania na poziomie 1,38 miliarda USD.

Pod względem wielkości Europa stała się najlepszym regionem pod względem transakcji fuzji i przejęć w branży turystycznej i rekreacyjnej na świecie. Dalej uplasowała się Ameryka Północnej, następnie region Azji i Pacyfiku.

Najważniejszym krajem pod względem liczby transakcji fuzji i przejęć w lutym 2020 były Stany Zjednoczone z 19 umowami, następnie Wielka Brytania z 12 i Japonia z pięcioma.

MMP
foto: Shutterstock