Global Tourism Forum zainaugurowało Fitur

Polska na Międzynarodowych Targach Turystycznych Fitur 2015 w Madrycie

27 stycznia 2015 r. odbyła się Konferencja Global Tourism Forum (GTF) inaugurująca 35. edycję międzynarodowych targów turystycznych Fitur (28.I-1.II.2015). Gościem honorowym wydarzenia była Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W uroczystości otwarcia wzięli również udział sekretarz generalny UNWTO, Taleb Rifai; premier Mariano Rajoy; minister Przemysłu, Energii i Turystyki Hiszpanii Jose Manuel Soria;  prezydent Wspólnoty Madrytu Ignacio Gonzales i burmistrz Madrytu Ana Botella. Global Tourism Forum to międzynarodowe wydarzenie dotyczące turystyki, w trakcie którego analizowany jest wpływ turystyki na globalną gospodarkę i społeczeństwo. Organizatorem GTF było hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Energii i Turystyki.

W trakcie Forum komisarz Elżbieta Bieńkowska podkreśliła kluczowe znaczenie branży turystycznej dla UE (5% udział sektora w PKB i 12 mln miejsc pracy) Zwróciła uwagę na zmiany strukturalne w branży i całej gospodarce oraz związane z nimi wyzwania (podniesienie konkurencyjności, zwiększenie wydajności pracowników, digitalizacja, zrównoważony rozwój i interoperacyjność). Branża turystyczna musi podejmować działania odpowiadające zapotrzebowaniom indywidualnego turysty i tworzyć spersonalizowane oferty. Komisarz Bieńkowska zwróciła uwagę, że utrzymanie aktualnej dynamiki wzrostu branży turystycznej może być zagrożone, jeśli nie zapewni się odpowiedniego tempa rozwoju. W tym kontekście zaapelowała o wykorzystanie możliwości jakie oferuje digitalizacja usług turystycznych i zaproponowała agendę 8 działań: ramy prawne obejmujące sektor i branże powiązane (integracja i koordynacja turystyki z pozostałymi obszarami); promocja digitalizacji usług turystycznych i wzmocnienie MŚP; podniesienie poziomu usług i kompetencji zawodowych pracowników; działania na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości; promocja turystyki posezonowej, dla seniorów i młodzieży; rozwój transportu intermodalnego; promocja Europy jako preferowanego kierunku turystycznego, konsolidacja wizerunku i widoczności Europy; traktowanie turystyki, jako wspólnego interesu wszystkich państw członkowskich UE poprzez m.in. utworzenie wspólnej platformy w zakresie promocji turystyki, która zapewni skoordynowane działania wszystkich członków.

Sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai zwrócił uwagę, iż sektor turystyczny rozwija się pomimo licznych napięć i konfliktów na świecie. Zgodnie z danymi UNWTO w 2014 r. wzrosła liczba turystów na świecie 1.138 mln podróżujących w 2014 r. (+4,8%). Pan Rifai zwrócił uwagę, iż kluczowe dla wzrostu sektora są następujące działania: współpraca sektora państwowego i prywatnego, rozwój połączeń, przyjazna polityka wizowa, inwestycje w technologie i innowacje oraz zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo.

W trakcie 35. edycji targów Fitur zaprezentowała się również Polska. Polska Organizacja Turystyczna uczestniczy w targach turystycznych Fitur w Madrycie od początku istnienia POT. Targi są uznawane za trzecią co do wielkości tego typu imprezę na świecie (po ITB w Berlinie i WTM w Londynie). POT przygotował stoisko, którego głównymi podwystawcami byli przedstawiciele polskiej branży turystycznej. Podczas dni branżowych, oprócz spotkań handlowych podwystawców, odbywały się również spotkania z przedstawicielami mediów oraz dziennikarzami.

Celem udziału POT w targach Fitur jest utrzymanie wzrastającego zainteresowania Polską, jako kierunkiem wyjazdów Hiszpanów zarówno poprzez sprzedaż cyklicznych programów turystycznych dla grup, jak i programów „szytych na miarę” dla turystów indywidualnych, grup turystów zrzeszonych w różnego rodzaju stowarzyszeniach i kółkach zainteresowań.  Pomimo kryzysu gospodarczego w Hiszpanii, liczba turystów z tego kraju utrzymała tendencję wzrostową, co potwierdziły konsultacje z regionalnymi organizacjami turystycznymi, punktami informacji turystycznej w najważniejszych polskich miastach oraz obiektach turystycznych.

Źródło: Ambasada RP w Madrycie