Grudniowe wzrosty w Rainbow

rainbow_logoWartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w grudniu 2015 r. wyniosła 56,9 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 53,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 6,6 %.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1.115,8 mln zł i są wyższe o 17,4 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, które wyniosły 950,8 mln zł.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu grudniu 2015 r. 58,1 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 54,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 7,2 %.

Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1.196,9 mln zł i są wyższe o 17,9 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, które wyniosły 1.014,8 mln zł.


IT&CMA