Hojne wsparcie dla izraelskich hoteli

Hotel

Izraelskie hotele otrzymały pomoc państwa w czasie trwania pandemii i związanych z nią ograniczeń. Na ich konta wpłynie 67 mln funtów brytyjskich pomocy publicznej.

Granice kraju pozostają zamknięte od marca. Cudzoziemcy nie będą mogli powrócić w najbliższych tygodniach.

Minister turystyki Asaf Zamir powiedział: „Cały przemysł turystyczny przeżywa poważny kryzys z powodu pandemii koronawirusa. Dlatego naszym zadaniem jest szybkie działanie w celu przywrócenia normalności. Jestem wdzięczny ministrowi  finansów Izraela za wygospodarowanie tych środków”.

foto: Getty Images


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020