IGHP i HOTREC podpisały porozumienie o współpracy

IGHP i HOTREC podpisały porozumienie o współpracyIzba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP), największa organizacja samorządu gospodarczego branży hotelarskiej w Polsce podpisała porozumienie o współpracy z HOTREC, europejską organizacją zrzeszającą 44 stowarzyszenia reprezentujące hotele, restauracje, kawiarnie i bary w 27 krajach Europy. IGHP stanie się oficjalnie członkiem HOTREC od 1 stycznia 2015 roku.

W dniu 17 listopada br., w hotelu Sofitel Warsaw Victoria podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego i HOTREC. Dokument ten otwiera drogę do podejmowania wspólnych działałań w interesie i na rzecz rozwoju branży hotelarskiej w Polsce i w Europie.

IGHP jest organizacją samorządu hotelowego, która dba o interesy hotelarzy i prowadzi działania poprawiające konkurencyjność branży w Polsce. W kraju działa dziś ponad 2.300 skategoryzowanych hoteli (110.000 pokoi), które zatrudniają ponad 80.000 pracowników. Władze IGHP podjęły decyzję o przystąpieniu do HOTREC, aby mieć wpływ i poparcie w procesie stanowienia prawa na szczeblu europejskim, a także prowadzić współpracę ze stowarzyszeniami hotelowymi w innych krajach europejskich.

– Jestem przekonany, że dzisiejsze porozumienie z HOTREC ma duże znaczenie dla naszej branży, ponieważ już od 1 stycznia 2015 roku będziemy skutecznie reprezentowani wobec organów i instytucji Unii Europejskiej. Prawo tworzone w Unii ma wpływ na 10 mln osób zatrudnionych bezpośrednio w naszym sektorze w Europie, w tym 80.000 w Polsce. Dobre decyzje legislacyjne mogą wesprzeć rozwój hotelarstwa i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy także w naszym kraju – powiedział Ireneusz Węgłowski, Prezes IGHP.

Misją HOTREC jest promowanie przedsiębiorców i firm hotelowych wobec organów i instytucji Unii Europejskiej. HOTREC stale monitoruje wszystkie działania legislacyjne w Unii, które mają wpływ na branżę hotelarską, prezentując jej punkt widzenia przed podjęciem ważnych decyzji. Celem tych działań jest tworzenie przepisów prawnych, które sprzyjają konkurencyjności branży hotelowej i gastronomicznej, przyczyniając się tym samym do powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarki europejskiej.

– Bardzo się cieszę, że przystąpienie IGHP do HOTREC stało się priorytetem dla naszych kolegów z Polski. Członkostwo w HOTREC daje możliwość otrzymywania strategicznych informacji w zakresie najważniejszych problemów dotyczących hotelarstwa, a także zapewnia udział w procesie wypracowywania i podejmowania istotnych dla naszej branży decyzji, podczas zgromadzeń ogólnych naszej organizacji – powiedział Kent Nystrom, Prezydent HOTREC.

Podpisane porozumienie o współpracy jest konsekwencją decyzji o przyjęciu z dniem 1 stycznia 2015 roku IGHP w poczet członków HOTREC, podjętą na Zgromadzeniu Ogólnym HOTREC w październiku 2014 roku w Rydze.