III Kongres Kultury Regionów

Kongres Kultury RegionówPrzez najbliższe cztery dni, od 17 do 20 października Nowy Sącz stanie się areną debaty poświęconej kulturze regionalnej w Polsce. Wszystko za sprawą III Kongresu Kultury Regionów, który w tym roku odbywa się pod hasłem „NOWORODAK, czyli transmisyjna płodność dziedzictwa”.

– Nasza kultura regionalna jest niezwykle silna, ale mimo to wymaga od nas troski o jej zachowanie i rozwijanie. Właśnie temu służą organizowane cyklicznie kongresy kultury regionów, które są skoncentrowane na naszej tożsamości i podkreślają jej wagę. Bo kultura regionalna znaczy tyle, co własna tożsamość. Jesteśmy tacy, jak kultura naszych regionów – wyjaśnia ideę wydarzenia jego inicjator Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Na stronie tegorocznego kongresu czytamy: „Każdy pragnie być u siebie. Ktoś powie – truizm. Ale to głęboka prawda o dążeniu do poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Tymczasem terytorium, nie tylko geograficzne, ale i kulturowe, bywa chronione z determinacją i grupy, które nabyły swoje prawa własności „przez zasiedzenie”, mają naturalną skłonność do dyktowania wszystkim innym miejscowych prawd i praw. Na Sądecczyźnie funkcjonuje jeszcze taki tradycyjny podział ludzi ze względu na stopień ich zżycia ze wspólnotą. Są więc pnioki – tutejsi od pokoleń, następnie krzoki – dzieci przybyszów, które urodziły się już na „naszej” ziemi. I wreszcie ptoki – wędrowcy, których rozmaite okoliczności rzuciły w te okolice. Ten podział wyznacza pewną hierarchię. Co wolno pniokowi, o tym ptok może tylko pomarzyć”.

Właśnie tej refleksji dotyczącej lokalnej tożsamości, ale też umiejętności prowadzenia międzykulturowego dialogu i asymilowania przybyszów z zewnątrz będzie dotyczył III Kongres Kultury Regionów, w którego programie znalazły się m.in.: wykład inauguracyjny Szymona Hołowni, panele i dyskusje, aż 16 warsztatów (w tym warsztaty terenowe), koncert heligonistów, wystawa tradycyjnych zabawek, unikatowe widowisko oraz etnozlotowisko. A wszystko to przez cztery dni, od 17 do 20 października w Nowym Sączu i Rytrze.

Więcej o kongresie na stronie wydarzenia: www.kultura-regionow.pl