Islandia gospodarzem forum kobiet w turystyce

Konferencja

Pierwsze Międzynarodowe Forum Kobiet w Turystyce odbędzie się już w styczniu 2020 roku. Jako miejsce spotkania wybrano Islandię, kraj wiodący w działaniach na rzecz równości płci.

Bardzo ciekawa jest forma uczestnictwa w wydarzeniu – zainteresowani muszą aplikować dwójkami. Specjalista wyższy w hierarchii musi wziąć udział w towarzystwie młodszej stopniem i doświadczeniem kobiety.

Organizatorzy spodziewają się obecności przedstawicieli sektora turystycznego z całego świata. W programie stawiają na zrozumienie potrzeb i aspiracji kobiet na stanowiskach kierowniczych, networking, a także wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia, by mogli wprowadzać zasady równości płci w swoich organizacjach.

(etn)