ITB Berlin o podróżach Azjatów

ITB Berlin o podróżach Azjatów

W 2018 r. liczba podróżujących mieszkańców tego kontynentu wzrosła o 8%. 9 stycznia 2019 roku organizator ITB Berlin opublikował najnowsze wyniki IPK World Travel Monitor® dotyczące podróży zagranicznych Azjatów. Najbardziej aktywni byli Chińczycy.

W 2017 roku odnotowano umiarkowany wzrost podróży zagranicznych mieszkańców Dalekiego Wschodu. Wyniósł on „zaledwie” 5%. Jednak w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. wzrost ten oszacowano na 8%. Jest to więcej o 2%, niż w przypadku globalnych podróży zagranicznych.

Szczególnego znaczenia nabierają podróże zagraniczne Chińczyków. Jak twierdzi Rolf Freitag, prezes IPK International, w 2018 r. odnotowano trzynastoprocentowy wzrost podróży zagranicznych mieszkańców tego kraju w porównaniu z rokiem poprzednim.

To samo źródło informuje, że wśród Azjatów wzrasta popularność tradycyjnego wypoczynku 3xS kosztem wycieczek objazdowych. Potwierdza tym samym, że podróże urlopowe turystów z Dalekiego Wschodu i przyczyniły się do globalnego wzrostu podróży zagranicznych. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy zeszłego roku osiągnęli wzrost na poziomie 10%.

Średnia długość pobytu Azjatów podczas podróży zagranicznych nieznacznie spadła, średnio do 5,6 nocy. Chętniej wybierają oni wakacje na plaży, co ma związek z dzieleniem wyjazdów pomiędzy zwiedzanie i wypoczynek na plaży. Wydawali podczas podróży średnio ok. 1650 euro.

Organizatorzy ITB Berlin potwierdzają, że Azja w ostatnich latach stała się najważniejszym motorem wzrostu w globalnej turystyce i upatrują przyczyn tego sukcesu w organizacji ITB Asia w Singapurze i ITB w Chinach. IPK International prognozuje jednak, że wzrost podróży zagarnicznych mieszkańców kontynentu będzie w 2019 roku wolniejszy, niż dotychczas.

IPK International zaprezentuje podsumowanie ubiegłego roku w światowej turystyce podczas ITB Berlin 2019, jak również prognozy dotyczące przyszłości. ITB Berlin 2019 – wiodące targi turystyczne na świecie – dobędą się od 6 do 10 marca.

oprac. Agnieszka i Leszek Nowak, www.2ba.pl
foto: Leszek Nowak


Kongres gospodarczy i targi w Nadarzynie