Jak będziemy podróżować w 2019 roku?

Muzeum Historii Bolonii w Palazzo Pepoli - Bolonia

Muzeum Historii Bolonii w Palazzo Pepoli – Bolonia

Rok 2018 należał do bardzo udanych w turystyce na świecie. W roku bieżącym branża turystyczna może spodziewać się dalszych imponujących wzrostów. IPK International prognozuje ośmioprocentowy wzrost podróży zagranicznych.

Na sytuację na światowym rynku turystycznym wpływać będą trendy w zachowaniach konsumenckich. TerkkSoft Academy przebadała w sierpniu 2018 roku preferencje i zachowania podróżujących na świecie. Objęło ono 958 respondentów. Ponadto analizowano wyborach klientów czołowych platform rezerwacyjnych i międzynarodową prasę turystyczną, co pozwoliło na określenie, jak będziemy podróżować w 2019 roku.

Last minute czy z wyprzedzeniem?

Pomimo wysiłków operatorów turystycznych mających skłonić podróżujących do wcześniejszego dokonywania rezerwacji, oferty typu last minute nie tracą na znaczeniu. Wycieczki zamawiane są zwykle 13 dni wcześniej. Korzystający z urządzeń mobilnych są jeszcze szybsi i robią to zaledwie 5 dni przed planowanym wyjazdem. Krótkie wycieczki fakultatywne rezerwowane są zazwyczaj po dotarciu do miejsca docelowego, względnie tuż przed przyjazdem. Klienci uzależniają zakup od warunków pogodowych i oczekują elastyczności organizatorów w zapewnieniu bezpłatnego odwołania lub zmiany terminu imprezy.

Inaczej jest w przypadku podróży wielodniowych. W tym przypadku uczestnicy wyjazdów preferują wcześniejszą rezerwację i starannie wybierają zarówno miejsce docelowe, jak i obiekt noclegowy. Istotne jest dla nich, gdzie śpią, jedzą oraz robią zakupy, ponieważ zamierzają gromadzić przyjemne wspomnienia z wakacji. Kierują się wygodą i doceniają dobre planowanie, które sprawia, że nie muszą poświęcać zbyt dużo czasu na działania organizacyjne podczas wypoczynku.

Nowe miejsca i doświadczenia w cenie

Analiza zachowań podróżujących pozwala stwierdzić, że blisko jedna czwarta z nich zamierza zdecydować się na odwiedzenie nowego kraju lub kontynentu. W podróżach międzynarodowych kluczowe znaczenie odgrywali Chińczycy. Dominującymi celami będą dla nich inne kraje azjatyckie i USA. W Europie zamierzają odwiedzić przede wszystkim Włochy, Francję, Niemcy i Rosję.

Agnieszka i Leszek Nowak

Pełna treść artykułu w najnowszym wydaniu TTG Wiadomości Gospodarcze


IT&CMA