Joanna Jędrzejewska-Debortoli

Joanna Jędrzejewska-Debortoli

Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki


InvestPro Poland Warsaw 2019
IT&CMA