Karaiby na czarnej liście

Plaża

22 lutego 2021 r. Rada Unii Europejskiej (UE) ogłosiła zmiany w unijnym wykazie jurysdykcji odmawiających współpracy do celów podatkowych. Kilka z tych zmian dotyczy jurysdykcji karaibskich.

Lista obejmuje jurysdykcje na całym świecie, które albo nie podjęły konstruktywnego dialogu z UE w sprawie zarządzania podatkami, albo nie wywiązały się ze swoich zobowiązań do wdrożenia reform niezbędnych do spełnienia zestawu obiektywnych kryteriów dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania.

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych do współpracy do celów podatkowych został ustanowiony w grudniu 2017 r.

Wykaz ten jest częścią strategii zewnętrznej UE w dziedzinie opodatkowania i ma na celu przyczynienie się do bieżących wysiłków na rzecz promowania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania na całym świecie

Obecna dotychczas na liście Saint Lucia została usunięta z dokumentu, ponieważ wypełniła wszystkie swoje zobowiązania.

Status Anguilli, Trynidadu i Tobago oraz Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych pozostaje niezmieniony w stosunku do ostatniego biuletynu. Zgodnie z wnioskami UE, nierozwiązane kwestie z tymi krajami obejmują następujące elementy:

  • brak oceny przez Globalne Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych w zakresie Wymiany Informacji na Żądanie.
  • niepodpisanie i nieratyfikowanie zmienionej wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej.
  • brak zastosowania jakiejkolwiek automatycznej wymiany informacji finansowych.
  • szkodliwe preferencyjne systemy podatkowe.
  • brak zobowiązania do stosowania minimalnych standardów BEPS.

Do czarnej listy dodano Wspólnotę Dominikany, ponieważ kraj ten otrzymał od Globalnego Forum jedynie ocenę „częściowo zgodny”.

Jamajka – która zobowiązała się do zmiany lub zniesienia szkodliwego systemu podatkowego (system specjalnej strefy ekonomicznej) – otrzymała czas do 31 grudnia 2022 r. na dostosowanie swojego ustawodawstwa. Podobnie Barbados – który został dodany do czarnej listy w październiku 2020 r. – dołącza do Jamajki, ponieważ jurysdykcja ta oczekuje na dodatkowy przegląd ze strony Światowego Forum.

foto: Unsplash