Karolina Warzybok

Karolina Warzybok

Prezes biura podróży Ecco Holiday.

Karolina Warzybok związana jest z Ecco Holiday od 2007 roku, kiedy jako dyrektor ds. rozwoju sieci sprzedaży odpowiadała za współpracę z biurami franchisingowymi, partnerskimi i agencyjnymi. W roku 2011, wobec głębokiego kryzysu branży turystycznej, zgodziła się wejść do zarządu wraz z oddelegowanym do niego przez właścicieli spółki Grzegorzem Płókarzem. Był to początek sanacyjnych, strategicznych, a jednocześnie innowacyjnych zmian w firmie. Nowy zarząd skoncentrował się na zmianie modelu operacyjnego, dywersyfikacji przychodów, na zarządzaniu ryzykiem biznesowym i optymalizacji kosztów. W 2012 roku Ecco Holiday, jako pierwszy touroperator w Polsce, wprowadził do oferty kompletny produkt oparty o przeloty tanimi liniami.