Kary za odmowę noszenia maseczki na pokładzie samolotu

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) apeluje do wszystkich podróżnych o noszenie maseczek podczas lotu samolotem.

Ponadto IATA przypomina, że bilet lotniczy jest umową, na mocy której pasażer wyraża zgodę na warunki przewozu linii lotniczej. Warunki te mogą obejmować prawo linii lotniczej do odmowy przewozu niektórych osób. W szczególności gdy zachowanie pasażera zakłóca lot, narusza przepisy państwowe lub powoduje dyskomfort innych podróżujących.

Linie lotnicze podkreślają również obowiązek noszenia maseczki podczas odprawy i w czasie oczekiwania na lotnisku. Niezastosowanie się do zaleceń powoduje, że pasażer naraża się na ryzyko usunięcia z pokładu, ograniczenia w przyszłym przewozie lub dodatkowe kary.

źródło: eTn

foto: pexels


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020
Zima w Dolinie Słońca!