Klasztor Neuzelle świętuje swój jubileusz

Klasztor Neuzelle

Szacowny jubilat, Klasztor Neuzelle, położony jest na wzniesieniu – w pobliżu granicy z Polską, niedaleko Frankfurtu nad Odrą i na skraju dzikiej, romantycznej doliny Schlaubetal, która przez znawców i miłośników przyrody określana jest mianem „najpiękniejszej w Brandenburgii doliny nad potokiem”.

Od 750 lat górują nad okolicą żółto-białe mury tego świetnie zachowanego zespołu klasztornego, zaliczanego do największych i najważniejszych barokowych zespołów parkowo-architektonicznych we Wschodnich i Północnych Niemczech.

Historia Neuzelle

Przez 200 lat w Neuzelle nie było mnichów. Teraz cystersi planują ponownie się tu osiedlić. Dokładnie wiosną jubileuszowego, 2018-go roku, startuje bardzo interesujący program kulturalny z koncertami, imprezami – także plenerowymi – i instalacjami artystycznymi. Osiemnastego maja w klasztorze zainaugurowany zostanie rok tematyczny „Brandenburgia w Europie – Europa w Brandenburgii”. Historia Neuzelle zaczyna się w roku 1268, kiedy margrabia z saksońskiej Miśni wznosi tu klasztor, wówczas w stylu gotyckim.

Bliskość nieba poczuje każdy, kto odkryje to miejsce kultu i perłę architektury – z przepychem urządzone i ozdobione wnętrze kolegiaty lub jej ewangelickie dopełnienie – także barokowy kościół Świętego Krzyża. Krużganki oraz muzeum „Himmlisches Theater – Niebiański Teatr” pozwolą z bliska spojrzeć na klasztorną sztukę. Znajduje się tu 15 unikalnych w skali europejskiej obrazów scenicznych pasji wielkanocnych z Grobu Świętego z roku 1750. Odetchnąć od nadmiaru wrażeń można w zaciszu barokowych ogrodów Neuzelle.