• Home »
  • Wydarzenia »
  • Konferencja dot. ograniczania ruchu ulicznego w historycznych centrach europejskich miast

Konferencja dot. ograniczania ruchu ulicznego w historycznych centrach europejskich miast

Zanieczyszczenie środowiska miejskiego związane z natężeniem ruchu ulicznego w aglomeracjach miejskich miast Europy to problemy, którymi jak najszybciej powinni zająć się politycy, organizacje pozarządowe i samorządy miejskie.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Instytut Regionów Europy z Salzburga oraz miasto Wrocław zapraszają na konferencję ” Wyzwania i koncepcje rozwiązań dla mobilności miejskiej w miastach Europy uwzględniając ich historyczny aspekt kulturalny”. W spotkaniu wezmą udział eksperci z instytucji europejskich, gmin, władz lokalnych, stowarzyszeń uczelni, biznesu i przemysłu.

Konferencja odbędzie się w piątek 14 marca w godz. 9.00.-15.30. w sali Wielkiej Muzeum Miejskiego we Wrocławiu.

Celem konferencji będzie analiza miast europejskich, przedstawienie problemów i perspektyw ograniczenia ruchu transportowego, przykłady najlepszych praktyk oraz innowacyjnych linii transportowych oraz technologicznych rozwiązań.

Konferencja będzie prowadzona w języku niemieckim, angielskim i polskim.

PROGRAM
9:00 Rejestracja

9:30 Przywitanie:
– Franz Schausberger, prezes Instytutu Regionów Europy (IRE), były marszałek landu Salzburg i członek Komitetu Regionów UE, Salzburg, Austria
– Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta Wrocław, Polska
– Thomas Buchsbaum, ambasador Austrii

09:50 Przemówienia otwierające:
– Erwin Toplak, dyrektor naczelny, Kapsch TrafficCom, Wiedeń, Austria
– Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Wrocław, Polska
– Maria Wass-Danielsen, specjalista ds. urbanistyki, Gehl Architects – Urban Quality Consultants, Kopenhaga, Dania

11:00 Przerwa kawowa / Konferencja prasowa (Sala Wójtowska)

11:30 Panel dyskusyjny I: „Wyzwanie dla miast i regionów”
Moderacja: Roman Himmler, Sales Manager, Kapsch TrafficCom, Wiedeń, Austria
– Karl Ernst Ambrosch, dyrektor naczelny, Traffic Quallity Management s.r.o., Bratisława, Słowacja
– Tomasz Ossowicz, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, Wrocław, Polska
– Antonio Privitera doradca do spraw transportu i mobilności, Lem Reply Srl, Rzym, Włochy
– Harald Semela,, Smart City Vienna, departament Rozwoju Miasta, Wiedeń, Austria
– Rainer Schwarzmann, wicepresident PTV AG, Stuttgart, Niemcy

13:00 Obiad

14:00 Panel dyskusyjny II: „Realizacja bałej księgi UE- Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu”
– Wojciech Deska, dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Warszawa, Polska (tbc)
– Ryszard Grobelny, prezes Związku Miast Polskich, Poznań, Polska (tbc)
– Georg-Friedrich Koppen, dyrektor oddziału Mobilności i Rozwoju miasta Monachium, Niemcy
– Tibor Schlosser, dyrektor Dyrekcji Ruchu, Bratisława, Słowacja
– Pierre Schmitz, First Engineer, Brussels Regional Public Service Brussels Mobility, POLIS Network – European and International Affairs, Bruksela, Belgia
– Ewa Wolniewicz-Warska Country Sales Manager, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. w Polsce
– Artur Zasada, poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Transportu i Turystyki, Bruksela, Belgia

15:30 Zakończenie

JEN


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020
Zima w Dolinie Słońca!