Kraków: Ruszają prace nad opracowaniem studium wykonalności (pre)metra

Kraków komunikacja miejska

W poniedziałek 10 września podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ILF Consulting Engineers Polska z ceną wykonania zamówienia, wynoszącą 9,47 mln zł brutto. Dokument zostanie opracowany do końca 2019 r.

– W 2014 r. w referendum mieszkańcy opowiedzieli się za budową metra w Krakowie (pomysł poparło ponad 55 proc. krakowian – przyp. red.). Prace przygotowawcze wymagają szeregu działań. Do tej pory przeprowadzono wstępne analizy, a teraz czas na opracowanie całościowej koncepcji wykonalności, uwzględniającej wiele czynników, od których budowa tego typu transportu jest uzależniona – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

W ramach studium zostaną uwzględnione szczegółowe aspekty techniczne, dotyczące m.in. warunków geologicznych, układu torowego (plan i profil trasy, przekroje poprzeczne i podłużne), technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania elektrotrakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametry eksploatacyjne taboru. Dokument określi też sposób powiązania tuneli z istniejącym układem transportowym (zbadana będzie możliwość ich budowy albo jako część układu tramwajowego, albo oddzielny środek transportu).

Przygotowane zostaną również szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne (montaż finansowy zadania, etapowanie budowy), a przygotowane opracowanie oceni możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego na realizację wszystkich etapów przyszłych zadań (np. granty UE, środki skarbu państwa, partnerzy prywatni, kredyty bankowe).

Wskazane w studium rozwiązania będą mogły stanowić podstawę do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Otworzy to drogę do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Zakończenie prac nad dokumentem przewidziano do końca 2019 r. Opracowanie pozwoli na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

Firma ILF, która zrealizuje studium dla Krakowa, ma już duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z komunikacją podziemną. Podmiot ten przygotowywał projekt wykonawczy dla centralnego odcinka II linii metra (na bazie projektu koncepcyjnego przygotowanego przez inny podmiot), a także odpowiada – po wygraniu konkursów na koncepcje architektoniczno-budowlane – za projekty dla dwóch wschodnich-północnych odcinków II linii metra (na Targówek i na Bródno). Odcinek na Targówek jest w trakcie budowy, a niebawem ma dojść do podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych na odcinek na Bródno.

Kraków przekonuje, że zejście pod ziemię – z uwagi na ograniczenia istniejącej sieci tramwajowej – jest koniecznie. – Na obecnej sieci więcej tramwajów nie zmieści się. Mamy bufor na 3-5 lat – do czasu uruchomienia kolei metropolitalnej lub rozpoczęcia zaawansowanych prac nad sprowadzeniem tramwaju pod ziemię albo wręcz budowy metra. Następnym krokiem będzie musiała być budowa nowej infrastruktury w centrum. Pytanie brzmi tylko, na jakim odcinku to zrobić – i czy sprowadzić pod powierzchnię klasyczny tramwaj, czy budować metro z prawdziwego zdarzenia – mówił niedawno Łukasz Franek, wicedyrektor ZIKiT w Krakowie.

źródło: Transport publiczny
foto: WU


IT&CMA
IT&CMA