Leczenie produktami naftowymi w Azerbejdżanie

Naftalan

Zaczynając od czasów starożytnych w Azerbejdżanie są powszechnie stosowane wody mineralne, różne rodzaje nafty i wulkanów błotnych w celach profilaktyczno-leczniczych. Przez wieki Azerbejdżan był znany z leczenia naftą, która była eksportowana przez historyczny “Szlak Jedwabny” jako rzadki lek. Od XIX wieku w różnych częściach Azerbejdżanu są prowadzone badania naukowe zasobów naturalnych, które mają właściwości lecznicze.

Strefa Małego Kaukazu w Azerbejdżanie wyróżnia się balenologicznymi uzdrowiskami, które są bogate w wody mineralne z kwasem węglowym. W tej części kraju znajdują się pola naftowe “Naftalan”, znane jako czynnik rzadkiego naturalnego leczenia. Miasto Naftalan jest popularne dzięki nafcie zwanej “Naftalan”, która posiada unikalne właściwości lecznicze. Nafta z miasta Naftalan jest używana od czasów starożytnych i obecnie 20 tysięcy osób rocznie leczy się tutaj.

Unikatowość i wysoka efektywność Naftalanu została zatwierdzona wieloma badaniami naukowymi i ponad 100-letnim doświadczeniem, stosowania w leczeniu kilku chorób.

Naftalan

Nafta z Naftalanu jest cieczą, która ma jasnobrązowy kolor, specjalny aromatyczny zapach, wysoką lepkość i swoją wagę. Ma gęstość 930-960 kg/m³, temperatura wrzenia 220 °C, temperatura krzepnięcia -20°C, w przypadku mieszania się z wodą wytwarza się stabilna emulsja. Lecznicza nafta Naftalan jest stosowana w leczeniu ponad 70 chorób. Ta nafta nie ma odpowiednika na całym świecie. Nafta z Naftalanu ma 80-85% wskaźnika efektywności jako produkt leczniczy. W szczególności, nafta jest bardzo cenna w leczeniu takich chorób jak ortopedycznych, neurologicznych, naczyniowych, urologicznych, ginekologicznych oraz skóry.

Pierwsze uzdrowisko w Naftalanie funkcjonuje od 1933 roku. W 1938 roku w Instytucie Azerbejdżańskim Naukowo-Badawczym, Rehabilitacji Medycznej i Leczenia Czynnikami Naturalnymi było stworzone laboratorium eksperymentalne i zaczęto badać efekty biologiczne i lecznicze nafty z Naftalanu. Obecnie w Naftalanie jest 7 hoteli i sanatoria.

Dziś Naftalan jest współczesnym centrum odpoczynku i leczenia, które łączy w sobie faktory naturalne, medycynę uzdrowiskową, komfort europejski, azerbejdżańską gościnność.