Lisy w Jerozolimie – proroctwo pod Ścianą Płaczu

Ściana Płaczu w Jerozolimie

Wyznawcy przepowiedni są w pogotowiu, po tym jak zauważono grupę lisów na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, co ma przepowiadać odbudowę Świątyni Żydowskiej.

Lisy zostały zauważone przed świętem religijnym Tisha B’av, który rozpoczęło się 10 sierpnia i upamiętnia zniszczenie dwóch świątyń w Jerozolimie, najpierw przez Babilończyków, a później przez Rzymian.

– Nie można powstrzymać się od płaczu w miejscu wypełnienia się proroctwa „lisy będą po niej chodzić” – powiedział Szmul Rabinowitz, rabin Ściany Płaczu. Odniósł się do Księgi Lamentacji (5:18), fragmentu opowiadającego o zniszczeniu przez Babilończyków pierwszej świątyni w Jerozolimie oraz przepowiedni, że kiedyś w tym miejscu zamieszkają lisy.

Ten szczególny fragment jest z kolei związany z proroctwem proroka Zachariasza, jak wyjaśniono w Talmudzie, że świątynia zostanie kiedyś odbudowana.

„Dopóki nie spełniło się proroctwo Uriasza dotyczące zniszczenia miasta, bałem się, że proroctwo Zachariasza się nie spełni, ponieważ oba proroctwa są ze sobą powiązane” – napisano w Traktacie Makkot 24b.

Stado kilkunastu lisów można było zobaczyć w ciągu ostatnich kilku dni w sąsiedztwie Ściany Płaczu. To jedyna zachowana część Drugiej Świątyni Żydowskiej. Wzgórze Świątynne jest jednym z najświętszych miejsc w Jerozolimie i stanowi centralny punkt zarówno dla wyznania żydowskiego, chrześcijańskiego, jak i muzułmańskiego.

(BS)
foto: Robert Lachmann


ITB Berlin 2020