Marek Olszewski – Prezes POT

Marek Olszewski

Marek Olszewski (data ur. 02.06.1951)

Wykształcenie

 • 1970-1975 – Szkoła Główna Handlowa (SGPiS) w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, specjalność ekonomika przemysłu; mgr ekonomii
 • 1996 – Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządców komisarycznych – Regionalne Centrum Szkolenia Administracji w Szczecinie
 • 1998 – Rachunkowość w Zarządzaniu Uzdrowiskiem – Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
 • 1998 – Sesja Strategiczna dla Uzdrowisk – Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
 • 1999 – Zarządzanie Uzdrowiskiem Zagadnienia Prawne i Finansowe – Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
 • 2000 – Restrukturyzacja i prywatyzacja spółek prawa handlowego – NOT, Sp. z o. o.
 • 2000 – Prawne i Organizacyjne Aspekty Działania Hoteli – Strategia Działania – Szczecińska Agencja Edukacyjna
 • 2001 – Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa – Ministerstwo Skarbu Państwa
 • 2002 – Zertifikat Deutsch – Goethe-Institut
 • 2003 – Prawo upadłościowe i naprawcze po nowelizacji – Legnicko-Świdnickie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów
 • 2005 – Uprawnienia pilota wycieczek – Wojewoda Zachodniopomorski
 • 2007 – Skuteczne funkcjonowanie systemu nadzoru, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w firmie – Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji

Doświadczenie zawodowe

 • 03.2016-05.2016 – pełniący funkcję Burmistrz Trzebiatowa – powołanie przez Premiera RP
 • 11.2010-obecnie – „Sandra” J. Zalewski i Spółka, Sp. J. w Pogorzelicy, Stanowisko: Dyrektor Biura w Warszawie
 • 12.2008-12.2009 – „Wellmed” Sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczno-Uzdrowiskowe Etna -Weneda w Kołobrzegu, Stanowisko: Dyrektor
 • 10.2006-05.2008 – Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu, Stanowisko: Prezes Zarządu, (wygrany otwarty konkurs)
 • 10.2001-09.2006 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej w ramach – organizacja i obsługa pobytów leczniczo-wypoczynkowych dla kuracjuszy z Niemiec w polskich uzdrowiskach
 • 05.1998-09.2001 – Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. , Świeradów Zdrój, Stanowisko: Prezes Zarządu Uzdrowiska
 • 03.1996-04.1998 – Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Kamień Pomorski”, Kamień Pomorski, Stanowisko: Dyrektor Naczelny (wygrany konkurs ogłoszony przez MZiOS)
 • 1991-1996 – Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – działalność handlowa, wydawnicza, turystyka przyjazdowa do polskich uzdrowisk z rynku niemieckiego
 • 1990-1991 – Państwowa Agencja Reklamowa „PAR”, Warszawa, Stanowisko: Dyrektor Naczelny (wygrany otwarty konkurs)
 • 1988-1989 – Spółdzielnia Rzemieślnicza „Żoliborz”, Warszawa, Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Handlowych. Podlegał bezpośrednio wiceprezesowi Spółdzielni
 • 1986-1987 – Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa, Stanowisko: Główny Specjalista w Departamencie Zagranicznym GKKFiT
 • 1980-1986 – Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych „Sports-Tourist”, Warszawa, Stanowisko: Główny Specjalista ds. Handlowych w Dyrekcji Przedsiębiorstwa
 • 1977-1979 – Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego „Orgmasz”, Warszawa, Stanowisko: Starszy asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Zarządzania Wielkimi Organizacjami Gospodarczymi
 • 1977 – Polskie Biuro Podróży „Orbis”, Oddział Okręgowy w Warszawie, Warszawa, Stanowisko: Samodzielny referent w Dziale Ekonomicznym w Dyrekcji Oddziału

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 • 2005 – Uprawnienia pilota wycieczek z j. niemieckim – Wojewoda Zachodniopomorski

Języki

 • niemiecki – Zertifikat Deutsch – Goethe-Institut
 • angielski – B1
 • rosyjski – słaba

Zainteresowania

 • Historia
 • Historia Sztuki
 • Fotografia
 • Szachy