Mateusz Czerwiński

Mateusz Czerwiński

Dyrektor Warsaw Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej


Europe-China Economic and Trade Forum
Kongres gospodarczy i targi w Nadarzynie