Mikro-turystyka coraz popularniejsza w Japonii

Coraz większą popularnością w Japonii cieszy się mikro-turystyka, a to za sprawą panującej pandemii. Coraz więcej ludzi wybiera mało zatłoczone i społecznie oddalone miejsca.

Nowy trend turystyczny będzie koncentrować się na uproszczonych planach wakacyjnych z ograniczonymi aktywnościami w celu zminimalizowania zarażenia koronawirusem. Mikro-turystyka może pomóc wspierać japońską branżę turystyczną w trudnej sytuacji poprzez poprawę współpracy pomiędzy firmami ogólnokrajowymi i regionalnymi.

Ponadto promowanie mikro-turystyki może pomóc nie tylko branży turystycznej, ale także lokalnej gospodarce. Odkrywanie przez turystów lokalnych atrakcji może znacznie przyczynić się do ożywienia gospodarczego w regionie.

źródło: ttgasia
foto: unsplash