Mongolia prosi o wsparcie dla swoich obywateli

Mongolia

Władze Mongolii zamierzają sprowadzić ponad 10 tys. obywateli, którzy z powodu rozprzestrzeniającej się na całym świecie pandemii chcą wrócić do domu z zagranicy.

Rząd Mongolii rozpoczął intensywne działania repatriacyjne. Zgodnie z dyrektywą wydaną przez Ministra Spraw Zagranicznych N. Enkhtaivans, do rządów 55 krajów zostały skierowane wnioski o zwrócenie szczególnej uwagi na obywateli Mongolii.

Wnioski te obejmują również udzielenie wsparcia w zakresie przedłużenia okresu ważności wizy i pozwolenia na pobyt oraz leczenie w przypadku zakażenia wirusem. Ponadto rząd Mongolii zwraca się do krajów o pomoc obywatelom, którzy mają problemy finansowe.

Władze Mongolii podejmuje różne działania, aby pomóc swoim obywatelom za granicą poprzez współpracę dwustronną i wielostronną. W szczególności we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji udzielono pomocy żywnościowej prawie 200 Mongołom, którzy utknęli w Turcji.

źródło: Montsame
foto: Unsplash