MSiT: Ile na turystykę w 2015 roku?

Pieniądze

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystki opublikowano plan wydatków związanych z finansowaniem zadań na rok 2015. Jak pieniądze zostały podzielone? Ile z tego co trafi do ministerstwa przeznaczonych zostanie na turystykę?

W dokumencie czytamy:
III. W części 40 – Turystyka wydatki  zaplanowano  na poziomie 48.040  tys. zł, w tym:
1. zadania administracji publicznej – 4.364 tys. zł
2. zadania w zakresie obrony narodowej – 5 tys. zł
3. zadania z obszaru turystyki – 43.671 tys. zł, w tym:
– dotacja podmiotowa dla Polskiej Organizacji Turystycznej – 38.000  tys. zł
– zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.000 tys. zł
– pozostała działalność z obszaru turystyki – 3.671 tys. zł

Warto zapoznać się z całością dokumentu znajdującego się na stronie MSiT.

Warto też przyjrzeć się dyskusji, która miała miejsce 21.10.2014 roku podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.


ITB Berlin 2020