Na dwa lata przed terminem

Liczba odbytych podróży na świecie wyniosła 1,4 miliarda

W 2018 roku liczba odbytych podróży na świecie wyniosła 1,4 miliarda. UNWTO prognozowała w 2010 roku, że taka liczba osiągnięta zostanie dopiero w 2020 roku.

W roku ubiegłym nastąpił sześcioprocentowy wzrost zagranicznych podróży turystycznych na świecie w stosunku do roku poprzedniego, kiedy był on na poziomie 7%. Tym samym w latach 2017-2018 odnotowano rekordowy wzrost podróżujących. Dynamika wzrostu w tych dwóch latach była największa od 2010 roku.

Bliski Wschód jak magnes

Liczba wyjazdów na Bliski Wschód wzrosła o 10%, a do Afryki 7%, co znacznie przyczyniło się do wzrostu średniej. Liczba przyjazdów do regionu Azji i na Pacyfiku oraz do Europy wzrosła o 6%, zgodnie ze średnią światową. Natomiast w obu Amerykach wzrost wyniósł około 3%.

Osiągnięciu takiego wyniku sprzyjała korzystna koniunktura gospodarcza i silny popyt z rynków będących źródłem najszybciej rozwijającej się turystyki na świecie.

Rosja liderem wydatków

Spośród dziesięciu państw największy wzrost wydatków na podróże w ciągu 9-11 miesięcy 2018 roku odnotowano wśród mieszkańców Federacji Rosyjskiej (o 16%), Francji (o 10%) oraz Australii (o 9%). Na kolejnych miejscach z siedmioprocentowym wzrostem uplasowały się Stany Zjednoczone, a tuż po nich Korea Południowa (wzrost o 6%).

W oparciu o aktualne trendy, perspektywy gospodarcze i wskaźnik UNWTO, eksperci przewidują nieznaczne mniejszy wzrost międzynarodowych podróży turystycznych na świecie w 2019 roku. Ma on wynieść od 3% do 4%. Jak zauważają, jest to bardziej zgodne z historycznymi tendencjami wzrostowymi.

oprac. Leszek i Agnieszka Nowak – www.2ba.pl
foto: Leszek Nowak