Najgłębiej położona trasa turystyczna na świecie

Najgłębiej położona trasa turystyczna na świecie

Najgłębiej położona trasa turystyczna na świecie została udostępniona do zwiedzania na Ukrainie. W Kopalni rud żelaza w miejscowości Krzywy Róg można zjechać na głębokość 1556 m pod ziemię. Najgłębsza w Polsce Kopalnia Budryk ma ok. 1300 m, jednak nie można jej zwiedzać.

To nowa atrakcja naszego wschodniego sąsiada w ramach turystyki industrialnej. Takich miejsc udostępnionych miłośnikom przemysłu w Krzywym Rogu jest oczywiście więcej, jak huta stali czy walcownia rur grupy Arcelor Mittal.

Z uwagi na wyższe ciśnienie panujące na tej głębokości, każdy z chętnych przechodzi badanie i ciśnienie krwi. Przed zjazdem nie zaleca się picia kawy, a alkohol jest oczywiście zabroniony. Każdy z uczestników zakłada ubiór roboczy, wraz z bawełnianą bielizną, a zamiast skarpetek tradycyjne onuce. Dodatkowo kalosze, kask, lampa czołowa i pojemnik z maską przymocowany do paska, na wypadek obecności metanu czy innego zagrożenia. Stała temperatura na tej głębokości to ok. 20 stopni przy dużej wilgotności.

Najgłębszą kopalnią na świecie jest kopalnia złota Tau-Ton w Republice Południowej Afryki, której głębokość wynosi prawie 4 kilometry, a temperatura sięga plus 50-60 stopni. Jednak tam nie jest możliwe zwiedzanie turystyczne, podobnie jak w innych kopalniach o tak dużych głębokościach.

Krzywy Róg to główny ośrodek ukraińskiego przemysłu metalurgicznego. Pola rudonośne ciągną się na przestrzeni wielu kilometrów i podobnie rozciągnięta jest zabudowa przemysłowo mieszkaniowa. Transport publiczny jest dobrze rozbudowany. Linie tramwajowe i trolejbusowe łączą najodleglejsze zakątki miasta oraz funkcjonuje Metro.

tekst i foto: Albin Marciniak
źródło: onet


Kongres gospodarczy i targi w Nadarzynie