Nowe zasady wjazdu do Hiszpanii

Hiszpania

Od 23 listopada 2020 zaczną obowiązywać nowe zasady przy wjeździe do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską. Za Ambasadą Hiszpanii w Polsce podajemy skrót najważniejszych informacji.

1. Od 23 listopada wszyscy pasażerowie będą musieli posiadać negatywny wynik testu PCR wykonany na 72 godziny przed przybyciem do Hiszpanii. Nie uznawane będą testy na przeciwciała, antygenowe czy serologiczne. Kontrola wyniku testów będzie odbywała się na lotniskach oraz w portach morskich zaraz po przybyciu. Trzeba będzie okazać oryginał wyniku w formie papierowej lub elektronicznej. Nadal sprawdzane będą kody QR i wykonywany pomiar temperatury ciała.

2. Informacja o wykonaniu testu znajdzie się w formularzu kontroli sanitarnej, po wypełnieniu którego generowany będzie kod QR. W razie problemów z wypełnieniem formularza elektronicznego honorowana będzie, jak dotychczas, forma papierowa formularza.

3. Wynik testu powinien być w języku hiszpańskim lub angielskim i zawierać następujące dane: imię i nazwisko podróżującego, numer paszportu lub innego dowodu tożsamości (musi się zgadzać z numerem podanym w formularzu kontroli sanitarnej), data wykonania testu, dane certyfikowanego centrum diagnostycznego, informacja o użytej technice diagnostycznej oraz negatywny wynik.

4. Osoby podróżujące tranzytem przez Hiszpanię, jeśli nie będą opuszczać strefy międzynarodowej, nie muszą posiadać aktualnego wyniku testu.

5. Zarówno kody QR (lub w zastępstwie formularz papierowy) jak i wyniki testu powinny być sprawdzane przez personel przewoźnika przed wejściem na pokład samolotu lub statku.

6. Nowe przepisy obowiązywać będą na całym terytorium Hiszpanii, wliczając Wyspy Kanaryjskie, co oznacza, że dotychczasowe przepisy dotyczące testów obowiązujące na wyspach przy rejestracji w obiektach hotelowych tracą moc obowiązującą.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

foto: Unsplash


Zima w Dolinie Słońca!