Nowy zarząd PIT wybrany

Paweł Niewiadomski

Podczas piątkowego, Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki, władze Izby wybrały nowy zarząd.

Paweł Niewiadomski został na trzecią kadencję prezesem Polskiej Izby Turystyki. Głosowało na niego 105 delegatów ze 111 zgromadzonych na XXXII Walnym Zgromadzeniu Delegatów PIT. Niewiadomski był jedynym zgłoszonym kandydatem.

Nowy zarząd PIT będzie działał w składzie: prezes Paweł Niewiadomski, wiceprezesi: Dariusz Wojtal, Andrzej Kindler, Grzegorz Chmielewski, Piotr Henicz, Grzegorz Baszczyński. W zarządzie pozostał również dotychczasowy skarbnik Sebastian Nasiłowski.

foto: PIT / Facebbok @PIT.PolskaIzbaTurystyki


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020
Zima w Dolinie Słońca!