O Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy

Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy

W dniach 21-22.10.2015 r. w Świdnicy, w ramach konferencji przygotowawczej odbyły się pierwsze posiedzenia grup roboczych, mających przygotować program Kongresu Turystyki Polskiej w 2016 r. Przez dwa dni przedstawiciele turystycznych samorządów gospodarczych oraz organizacji wraz z ekspertami, dyskutowali nad kluczowymi tematami i problemami polskiej turystyki. Wstępnego podsumowania dwudniowych obrad eksperci dokonali podczas ostatniej sesji zorganizowanej w ramach konferencji. Eksperci swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać i koordynować prace przygotowawcze do Kongresu Turystyki Polskiej oraz uczestniczyć w kształtowaniu programu Kongresu. Do prac organizacyjno-logistycznych został powołany Komitet Organizacyjny. Radę Programową Kongresu tworzą przedstawiciele samorządów i organizacji zaangażowanych w przygotowania do Kongresu wraz z zaproszonymi ekspertami.

Organizatorzy: Miasto Świdnica, LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Izba Turystyczna.
Termin: 12-14.10.2016
Miejsce: Świdnica, Dolny Śląsk

Kongres Turystyki Polskiej adresowany jest do:

 • przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych
 • szefów organizacji samorządowych i gospodarczych
 • fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji obywatelskich, etc.
 • firm świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego
 • marszałków, wojewodów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych, szefów odpowiednich wydziałów w urzędach samorządowych, jak np. turystyka, promocja i kultura

Cele Kongresu Turystyki Polskiej:

 • wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej,
 • dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
 • stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi i organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
 • ocena konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
 • debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
 • wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący: Szymon Chojnowski – Gmina Miasto Świdnica
Wiceprzewodnicząca: Beata Antos – Polska Izba Turystyki
Wiceprzewodnicząca:  Alicja Grenda – Związek Miast Polskich
Sekretarz: Anna Jędrocha – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Skarbnik: Jacek Piekunko – Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
Członek Komitetu: Karolina Szuppe – Ministerstwo Sportu i Turystyki
Członek Komitetu: Jacek Janowski – Polska Organizacja Turystyczna

KOMITET PROGRAMOWY:
Włodzimierz Banasik – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Waldemar Błaszczuk – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Edward Bieleńko – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Mariusz Borkowski – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Julian Bystrzanowski – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Jan Bączek – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Cetnarski – Holiday Travel
Marek Ciechanowski – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Jerzy Dacków – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Jakub Feiga – Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Zbigniew Frączyk – Federacja Regionalnych Organizacji Turystycznych
Aleksander Giertler – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Alicja Grenda – Związek Miast Polskich
Iwona Haponiuk – Związek Miast Polskich
Andrzej Jaworski – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Jędrocha – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Jędrocha – Polish Prestige Hotels
Magdalena Kachniewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Łukasz Kajrowicz – Gmina Miasto Świdnica
Andrzej Kindler – Polska Izba Turystyki
Tomasz Kołakowski – Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
Zbigniew Kowal – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Anna Kudra – Związek Miast Polskich
Elżbieta Kusina – Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich
Dorota Lachowska – Federacja Regionalnych Organizacji Turystycznych
Jacek Legendziewicz – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Wojciech M. Leszek – Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Krzysztof Łopaciński – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Rafał Marek – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Marczewski – Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
Krzysztof Maziński – Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Marek Migdal – Federacja Regionalnych Organizacji Turystycznych
Aleksander Miszalski – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Paweł Niewiadomski – Polska Izba Turystyki
Sylwia Osojca-Kozłowska – Gmina Miasto Świdnica
Rajmund Papiernik – Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Adam Pawlicz – Uniwersytet Szczeciński
Stanisław Piśko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Andrzej Porawski – Związek Miast Polskich
Piotr Pryszcz – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ewa Przydrożny – Federacja Regionalnych Organizacji Turystycznych
Jerzy Raciborski – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława  Czecha w Krakowie
Lucyna Sieja – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Teresa Skalska – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wojciech Smieszek – Polska Izba Turystyki
Aleksander Sobera – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Staniszewski – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Syposz – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Szczepański – Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Marek Szpecht – Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Jan Tomaszek – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Bartłomiej Walas – Polska Organizacja Turystyczna
Piotr Wiktorko – Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Fedyk Wojciech – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dariusz Wojtal  – Polska Izba Turystyki
Jerzy Wolski – Związek Miast Polskich
Marta Zawiła Piłat – Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Hanna Zawistowska – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Piotr Zmyślony – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bogdan Zwoliński – Polska Izba Turystyki