Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 2018

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 2018

W Poznaniu odbył się zorganizowany przez MTP, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Główny PTTK 26. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, którego celem była promocja najciekawszych publikacji poświęconych turystyce. W wydarzeniu wzięło udział 78 uczestników, którzy zgłosili do udziału w Przeglądzie 131 tytułów.

Chociaż impreza nosiła nazwę Ogólnopolski Przegląd Książki, to publikacje prezentowane na niej, były oceniane przez jury. Książki oceniano w sześciu kategoriach: albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci i informatory krajoznawcze.

Jury, pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego, oceniało merytoryczną zawartość publikacji oraz formę prezentacji opisywanego terenu.

W ocenie walorów treściowych uwzględniono: jakość dokumentacji krajoznawczo – turystycznej, język i styl wypowiedzi oraz użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej. W zakresie sztuki edytorskiej zaś, oceniane były: opracowanie graficzne i estetyczne, staranność opracowania edytorskiego oraz jakość poligrafii.

Które opracowania zdobyły uznanie jury?

W kategorii „Albumy krajoznawcze”-  pierwsze miejsce zdobyła publikacja „O tatrzańskich pocztówkach” Adama Czarnowskiego. Drugie miejsce zajął „Leksykon zabytków architektury Kresów Północno – Wschodnich” autorstwa Magdy i Mirka Osip – Pokrywków, trzecie miejsce zdobył album „Miasto z górami Bielsko – Biała i Beskidy”, którego autorami są: znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska i Wojciech Kryński.

W kategorii „Przewodniki”-  pierwsze miejsce zdobył: „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” Katarzyny Łozy i Chrystyny Charczuk. Drugie miejsce zajęły ex aequo: „Architectural Guide: Wrocław” Marcina Szczeliny i Aarona Betsky oraz „Architekturführer Danzig- Gdańsk, Sopot, Gdynia” Justyny Boruckiej i Haralda Gatermanna. Trzecie miejsce: ex aequo przypadło przewodnikom – „Szlakiem osobistości kulturowych i przyrodniczych polsko – słowackiego pogranicza” pod redakcją Barbary Gąsiorowskiej, wydany przez Urząd Miasta i Gminy Zagórz i „Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich” Tomasza Skrzydłowskiego.

W kategorii „Monografie i inne opracowania” –  pierwsze miejsce przyznano: ex aequo „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro” T1 i T2 pod redakcją Jacka Wolskiego oraz „Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich na początku XXw.” autorstwa Doroty Żołądź – Strzeczyk, Izabeli Gomółki, Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak oraz Moniki Nawrot-Borowskiej. Drugie miejsce zajęły: ex aequo „Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny” Jarosława Giemzy, „Romowie ≠ Cyganie” pod redakcją Witolda Przewoźnego oraz „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach” autorstwa Romualda Łuczyńskiego.

Jeśli chodzi o „Mapy i atlasy.” W tej kategorii pierwsze miejsce jury przyznało mapie pt. „Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Zaporowo”. Odcinek 1.: Frombork-Płoskiński Młyn oraz „Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Lorneta” opracowane przez Arkadiusza Woźniakowskiego.

Drugie miejsce zdobyła: „Seria  Map rowerowych”, w skład której wchodzą: „Bory Tucholskie i Ziemia Chojnicka”, „Kaszuby Południowe”, „Kaszuby Północne”, ‘Kaszuby Zachodnie”, „Kociewie i Powiśle”, „Trójmiejski Park Krajobrazowy i okolice”, „Ziemia Słupecka i Pobrzeże Słowińskie” oraz „Żuławy i Mierzeja Wiślana” wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zaszczyt trzeciego miejsca przypadł Serii Map Turystycznych przygotowanych przez Wydawnictwo Kartograficzne Eko Graf.

W kategorii „Wydawnictwa dla dzieci” – pierwsze miejsce otrzymała seria książek –  „Podróżownik”: „Świętokrzyskie”, „Tatry i Pieniny”, „Warmia i Mazury” oraz „Wybrzeże Polski” autorstwa Krzysztofa Kobusa. Na drugim miejscu znalazła się książka „W Kasprowym Mateczniku: opowieść przyrodnicza” Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna. Trzecie miejsce otrzymał przewodnik: „Chodź, zobacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci” autorstwa Anny Basińskiej, Lucyny Kaczmarkiewicz, graf. Katarzyny Wronowskiej.

W kategorii „Informatory turystyczne” pierwsze miejsce zdobył: „Love W_M Przegląd turystyczny. Kocham Warmię i Mazury” wydany przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Polską Izbę Turystyki Odział Warmińsko-Mazurski.

Drugie miejsce zdobyło ex aequo: „Opole kwitnące. Wędkarstwo” oraz „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego”.

Niezależnie od oficjalnego rozdania nagród, jury przyznało wyróżnienia.

POT wyróżnił przewodnik „Polska. Przewodnik pielgrzyma” Moniki Karolczuk. Międzynarodowe Targi Poznańskie wyróżniły: „W leśnych ostępach” Wieslawa Lipca.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał wyróżnienie przewodnikowi: „222xWielkopolska” pod redakcją W. Łęckiego.

PTTK wyróżniło publikację: „Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i Ziemi Kłodzkiej” autorstwa Daniela Wojtuckiego i Stanisława Zubniówa.

Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych przyznał wyróżnienie książce: „Włoszczanowo: wieś i jej mieszkańcy” Barbary Skarbińskiej-Szocińskiej i Jerzego Szocińskiego, a Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, wyróżniła przewodnik „Miedzianka. Przewodnik po mieście, którego nie ma” Jarosława Szczyżowskiego.

Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie uhonorowała książkę: „Artyści dawnego Konstancina” Hanny Kaniastej.

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 2018

Na zakończenie ceremonii kierownik biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie –  Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska przyznała w imieniu Muzeum, wyróżnienie przewodnikowi: „Polska bez barier 500 tras” autorstwa Stanisława, Marty, Wiktora i Marcina Francuzów. Wręczając wyróżnienie, Pani Fietkiewicz-Zapalska zwróciła uwagę na niebywałą wartość publikacji, z uwagi na to, że służyć ma ona ludziom niepełnosprawnym, że zaproponowane trasy zostały przez autorów praktycznie sprawdzone, co przydaje periodykowi walor wiarygodności. W przypadku adresatów (ludzi niepełnosprawnych) jest to szczególnie godne podkreślenia. Nagrodę w imieniu autorów i zespołu redakcyjnego odebrał członek zespołu –  Bartosz Karwacki.

Po ceremonii wręczenia nagród odbyły się prezentacje wspomnianych publikacji oraz spotkania z autorami i wydawcami.

Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, zgromadził sporą ilość gości. Warto podkreślić, że nie byli to tylko autorzy nagrodzonych publikacji. Wniosek – była to bardzo potrzebna impreza. Miejmy nadzieję, że tego typu wydarzenia nie będą jednostkowe.

tekst: Bartosz Karwacki
zdjęcia: Piotr Żyła