ONZ wspiera branżę turystyczną

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona w celu promowania pokoju wśród narodów i umożliwienia wspólnej pracy na rzecz budowania lepszej przyszłości. Po 75 latach ta misja jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek.

Ideały, które leżą u podstaw systemu Narodów Zjednoczonych to m.in. solidarność, współpraca i dążenie do równości. Są to te same ideały, których potrzeba w tym trudnym czasie, gdy wiele branż mierzy się ze skutkami pandemii. Dlatego też Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) należąca do ONZ zdecydowała się podjąć odpowiednie kroki.

„Ściśle współpracujemy z liniami lotniczymi i podmiotami świadczącymi usługi zakwaterowania turystycznego, aby wyraźnie pokazać, że turystyka dostosowuje się do nowej rzeczywistości. W związku z tym podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa” – informuje Sekretarz Generalny UNWTO, Zurab Pololikashvili.

Korzyści z ponownego uruchomienia turystyki przyczynią się również do poprawy sytuacji innych sektorów. Ponadto przyczyni się to do ożywienia naszych gospodarek i społeczeństwa.

Ponadto organizacja pracuje obecnie nad ustanowieniem Międzynarodowego Kodeks Ochrony Turystów. Ma on ujednolicić wymagane środki ochrony i bezpieczeństwa podniebnych podróży.

 

źródło: eTn

foto: unsplash


Zima w Dolinie Słońca!