Orbis przejmuje Accor w Europie Centralnej

Orbis Accor

Orbis zamierza podpisać z Accorem nową umowę licencyjną, która zapewni Grupie do 2035 roku prawo do prowadzenia działalności pod markami Accor w 16 krajach: Bułgarii, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Macedonii, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Serbii i Mołdawii. Całkowita cena transakcji wynosi 142,3 mln euro.

W rezultacie Orbis przejmie obecną sieć Accoru, czyli 46 hoteli, w tym 11 własnych (1.974 pokoje), 17 w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 działających na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) oraz 7 we franczyzie (821 pokoi). Wszystkie hotele działają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget. 38 obiektów prowadzi działalność, natomiast 8 to hotele planowane, z których 3 będą zarządzane, a 5 będzie przedmiotem franczyzy. 76 proc. działających hoteli jest zlokalizowanych w stolicach ww. państw.

– Transakcja z Accorem jest kamieniem milowym w działalności Orbisu. Doskonale wpisuje się w naszą strategię – już od pewnego czasu zamierzaliśmy znacznie zintensyfikować rozwój w regionie. Po negocjacjach umowa licencyjna została rozszerzona z 10 do 16 krajów, a okres jej obowiązywania wydłużony z 15 do 20 lat. Wejście na nowe rynki daje nam ogromną szansę na bardziej dynamiczny wzrost. Będziemy platformą Accoru do zarządzania biznesem w tej części Europy – traktujemy to jako wyróżnienie i docenienie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz strategiczny krok w kierunku naszego dalszego rozwoju – powiedział Gilles Clavie, prezes zarządu Orbisu.

Całkowita cena transakcji w wysokości 142,3 mln euro mieści się w przedziale przeprowadzonej wyceny i jest zgodna z fairness opinion wystawioną przez niezależnego doradcę Orbisu, międzynarodową firmę HVS, specjalizującą się w wycenach na rynku hotelowym. Wskaźnik EV/EBITDA dla tej transakcji wynosi 7,9, co jest atrakcyjnym poziomem w porównaniu do 8,3, czyli wartości tego wskaźnika dla Orbisu, wyliczonej na podstawie średniej ceny akcji Spółki na GPW w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

– Jesteśmy głęboko przekonani, że cena jest odpowiednia. Została potwierdzona przez szczegółową analizę, którą przeprowadziliśmy razem z naszymi doradcami. Bardzo dobrze znamy i rozumiemy biznes w regionie. Będziemy mogli jeszcze lepiej wykorzystać uznane marki hoteli Accor. Znaczący wzrost biznesu przełoży się także na zwiększenie wartości dla naszych akcjonariuszy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Rada Nadzorcza zgadza się z opinią Zarządu. Orbis ma dziś sporo gotówki, nie mamy także żadnych zobowiązań wobec banków. Dlatego też transakcja zostanie sfinansowana częściowo ze środków własnych, a częściowo z kredytu bankowego, który w przyszłości będzie mógł być zastąpiony środkami z emisji obligacji – powiedział Gilles Clavie.

Źródło: Orbis/Property News
foto: AFP