Oświadczenie sieci Hotele De Silva

 

Mikołajki Resort by DeSilva

Grupa DeSilva, mając na względzie dobro gości oraz realne możliwości prowadzenia działalności w Mikołajki Resort by DeSilva w Jorze Wielkiej k. Mikołajek i Mielno Resort by Desilva w Unieściu k. Mielna, podjęła decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług obsługi gości tych obiektów z dniem 15 września br. Spółka Hotele De Silva sp. z o.o. była operatorem w/w obiektów na podstawie umów zawartych z deweloperem i jednocześnie sprzedawcą usług świadczonych w obiektach tj. odpowiednio spółką MR sp. z o.o. oraz spółką Mielno Resort sp. z o.o. – obie spółki są powiązane kapitałowo w strukturach właścicielskich i zarządczych. Rozwiązanie umów nastąpi z winy deweloperów jw. wskutek ich wypowiedzenia przez Spółkę Hotele De Silva złożonego w dniu 16 września br., ze skutkiem na ostatni dzień września br. Spółka przygotowuje jednocześnie formalności związane z procedurą odszkodowawczą przeciwko w/w deweloperom.

Wyjaśniamy, że przyczynami, które zmusiły nas do  zrezygnowania z dalszego zarządzania działalnością obydwu obiektów był skrajny brak rzetelności biznesowej deweloperów w zakresie realizacji inwestycji budowy obiektów, ich wyposażania oraz warunków finansowania ich bieżącej działalności. Pomimo wielu rozmów, monitów i wezwań z naszej strony, do respektowania postanowień i warunków umów, sytuacja nie ulegała zmianie a jednocześnie ciągłe deklaracje przedstawicieli w/w spółek o poprawie sytuacji do dzisiaj pozostały obietnicami bez pokrycia. W efekcie sytuacja stała się tak trudna, że obiekty przede wszystkim nie zapewniały gościom standardów przewidzianych w zawartych umowach, a co za tym idzie Grupa DeSilva nie mogła oferować usług na poziomie, do którego goście są przyzwyczajeni w innych hotelach naszej sieci – powiedział Witold Ignatowski, prezes spółki Hotele De Silva, i dodał: – Jakość i obsługa gości na najwyższym poziome jest dla nas najważniejsza i nigdy w tym aspekcie naszej pracy nie idziemy na żadne kompromisy.