Paweł Niewiadomski Prezesem ECTAA na kolejną kadencję

Paweł Niewiadomski Prezesem ECTAA na kolejną kadencję

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, został ponownie wybrany na stanowisko prezesa ECTAA.

W Atenach w dniach 8-9 października odbyło się półroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenie Narodowych Związków Biur Podróży ECTAA (The European Travel Agents and Tour Operators’ Associatons), które reprezentuje 70 tysięcy organizatorów turystyki i agentów turystycznych w Unii Europejskiej (oraz w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii).

Wydarzenie to pierwsze osobiste spotkanie organizacji od czasu wybuchu COVID-19 i odbyło się dzięki zaangażowaniu greckich władz i specjalistów z branży turystycznej. Walne Zgromadzenie ponownie wybrało na prezesa Pawła Niewiadomskiego z Polski na drugą dwuletnią kadencję. Eva Blasco Garcia z Hiszpanii została ponownie wybrana na wiceprezesa. Marios Kammenos z Grecji został ponownie wybrany skarbnikiem. W Zarządzie znaleźli się również Heli Mäki-Fränt z Finlandii, Frank Oostdam z Holandii, Boris Zgomba z Chorwacji oraz Jan van Steen z Belgii.

Prezes Paweł Niewiadomski powiedział: „Jestem bardzo zaszczycony, że zostałem ponownie wybrany na Prezesa ECTAA. Branża turystyczna i cały przemysł turystyczny w Europie stoi przed wieloma wyzwaniami w związku z obecnym globalnym kryzysem zdrowotnym. Moim priorytetem będzie współpraca z liderami politycznymi i partnerami branżowymi nad ustanowieniem odpowiednich ram dla działalności naszych członków w rzeczywistości jaka nas spotkała. Warunkiem tego jest skoordynowane podejście do ograniczeń w podróżowaniu po Europie! Drugim priorytetem będzie szybkie wprowadzenie do dyrektywy unijnej dotyczącej zorganizowanych podróży nowych rozwiązań. Aktualne zapisy nie są dostosowana do występujących obecnie nadzwyczajnych okoliczności”.

Wybór Polaka na tak ważne europejskie branżowe stanowisko pokazuje, że na czele Polskiej Izby Turystyki stoi wysokiej klasy specjalista z ogromnymi kompetencjami. Warto podkreślić fakt, że już po raz drugi Paweł Niewiadomski zdobył zaufanie europejskiej branży turystycznej.

źródło: PIT
foto: Facebook


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020
Zima w Dolinie Słońca!