• Home »
  • Hotele »
  • Polska idzie w turystykę. Rekordowa liczba nowych miejsc noclegowych

Polska idzie w turystykę. Rekordowa liczba nowych miejsc noclegowych

Hotel

Według Eurostatu – Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2016 r. osiągnęła wartość 3 053,8 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 48,6%.

W 2016 roku w krajach UE odnotowano 608 400 turystycznych obiektów noclegowych, w tym 201 973 obiekty hotelowe tj. hotele, motele, pensjonaty i podobne obiekty. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba hoteli i podobnych obiektów o 15 083 (o 8,1%).

Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych w Unii Europejskiej w 2016 r. znajdowało się we Włoszech – 178 449 (29,3%), następnie w Chorwacji – 83 233 (13,7%), Niemczech – 50 152 (8,2%) i Hiszpanii – 48 701 (8,0%). W Polsce było 10 509 obiektów (1,7%).

Struktura bazy noclegowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej różni się zasadniczo. Obiekty zaliczane do grupy hotele i podobne obiekty zdecydowanie przeważały w takich krajach jak Cypr (99,7%) i Malta (89,1%). Z kolei w Chorwacji dominowały pozostałe obiekty noclegowe (98,8%), które zdecydowaną większość stanowiły także na Litwie, w Belgii, we Włoszech i Słowenii (odpowiednio 84,4%, 81,5% oraz 81,4% i 78,8%). Nieco niższy udział tej grupy obiektów odnotowano w Polsce (62,3%).

Ze względu na istotne różnice w wielkości poszczególnych obiektów, dopiero analiza struktury miejsc noclegowych pozwala ocenić faktyczną podaż usług w bazie noclegowej.

W 2016 r. w turystycznych obiektach noclegowych na terenie Unii Europejskiej oferowano 31,3 mln miejsc noclegowych, z czego 44,0% w obiektach hotelowych. Udział Polski pod względem podaży miejsc noclegowych w obiektach hotelowych wyniósł 2,4% rynku UE.

W porównaniu do wyników badania za 2015 r. liczba wszystkich miejsc noclegowych w obiektach hotelowych krajów Unii Europejskiej nieznacznie wzrosła, tj. o 2,0%. W 2016 roku w Polsce działało 3 965 hoteli i podobnych obiektów noclegowych. Stanowiły one 37,7% krajowej bazy noclegowej i dysponowały 325,8 tys. miejsc noclegowych (tj. 43,5% ogółu miejsc noclegowych w Polsce).

Na 10 tys. mieszkańców Polski przypadało 85 miejsc noclegowych w bazie hotelowej. Jeżeli uwzględnimy miejsca noclegowe w całej turystycznej bazie noclegowej, to w 2016 roku na 10 tys. mieszkańców Polski przypadało 195 miejsc. Jeden hotel lub podobny obiekt w Polsce dysponował w 2016 r. przeciętnie 82 miejscami noclegowymi.

W Austrii, Czechach i Niemczech liczba ta nie przekraczała 60 miejsc noclegowych. Z drugiej strony na Malcie, w Finlandii, Danii, Chorwacji, Portugalii, Bułgarii, Szwecji i na Cyprze jeden obiekt liczył średnio powyżej 100 miejsc noclegowych (na Malcie nawet 254 miejsca).

W porównaniu do 2015 r. liczba oferowanych miejsc w obiektach hotelowych najbardziej wzrosła w Polsce (o 8,0%), w Luksemburgu (o 7,9%), na Łotwie (o 3,0%), w Portugalii (o 2,7%), w Holandii (o 2,6%). Spadek liczby miejsc noclegowych w bazie hotelowej odnotowano w Rumunii (5,1%), na Cyprze (1,4%) i Słowacji (1,3%).

źródło: www.kurier.pap.pl
foto: Pexels

Kongres gospodarczy i targi w Nadarzynie