Polska tygrysem na rynku wellness w Europie Środkowo-Wschodniej?

ITB Forum Ekspertów Wellness

Jaką pozycję w turystyce Wellness w swoim regionie zajmuje Polska? Czy nasz kraj może stać się liderem w tym segmencie i być atrakcyjnym miejscem dla podróży wellness nie tylko dla Polaków, ale również mieszkańców innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej?

Na te pytania odpowie Dariusz Dawidowski – prezes Europejskiej Fundacji Spa Polska podczas ITB Forum Ekspertów Wellness.

Wraz z wrastającym PKB polskiej gospodarki rośnie również rynek turystyki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki spa wellenss. Jest on napędzany wewnętrzną konsumpcją, która jest motorem wzrostu naszej gospodarki. Według danych OECD PKB Polski wzrosło w 2017 roku o ponad 4 procent. Rośnie również liczba podróży wellness – w latach 2013-2015 odnotowano 1,2 miliona takich podróży.

Polska umacnia swoją pozycję na rynku turystyki wellness. Na ubiegłorocznych targach ITB po raz pierwszy turystyka medyczna prezentowana była jako odrębny segment – obok eTravel World, Business Travel, Travel Technology, Gay & Lesbian Travel, turystyki kulturowej i podróży luksusowych. Nie zabrakło również w tym segmencie polskiej oferty. Nasz kraj reprezentowała Polska Grupa Uzdrowisk.

Znaczenie turystyki medycznej dla Polski przejawia się również w tym, że została ona objęta specjalną strategią marketingową na lata 2012-2020, którą opracowała i realizuje Polska Organizacja Turystyczna. Obecność polskiego eksperta podczas ITB Forum Ekspertów Wellness może być kolejnym dowodem na wzrost znaczenia naszego kraju na międzynarodowym rynku tego segmentu turystyki.

ITB Forum Ekspertów Wellness odbędzie się drugiego dnia targów, 8 marca 2018 roku. Więcej informacji o programie i prelegentów można znaleźć na stronie internetowej organizatora: https://www.virtualmarket.itb-berlin.de/en/ITB-Experts-Forum-Wellness-2018

oprac. Agnieszka i Leszek Nowak, www.2ba.pl


Europe-China Economic and Trade Forum
Kongres gospodarczy i targi w Nadarzynie