Poradnik WIG: Pomoc dla branży hotelowej i turystycznej

Turystyka

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa antykryzysowa”), przewiduje szereg rozwiązań, znajdujących zastosowanie między innymi do sytuacji przedsiębiorców z branży hotelowej oraz turystycznej.

Warszawska Izba Gospodarcza przy współpracy z Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Spółka Partnerska chętnie odpowiedzą na pytania i wątpliwości, które pojawiają się u Państwa w związku z założeniami Ustawy antykryzysowej, w szczególności w zakresie:

 • możliwości odstąpienia przez klienta od umowy z przedsiębiorcą z branży MICE lub świadczącym usługi hotelowe o ile pozostaje to w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także wydłużenia terminu zwrotu płatności do 180 dni,
 • odstąpienia od umowy przez podróżnego lub rozwiązania przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej,
 • zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, a także w zakresie sporządzenia takich wniosków,
 • możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń́ pracowników,
 • możliwości uzyskania przez mikroprzedsiębiorcę z Funduszu Pracy jednorazowej
 • pożyczki dla przedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł oraz przesłanek warunkujących możliwość jej umorzenia,
 • prawa podatkowego – dokonania korekty rozliczenia podatkowego i rozliczenia straty z 2020 r. w podatku z 2019 r., przesunięcia do dnia 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń́ w marcu i kwietniu 2020 r., wydłużenia terminu do złożenia nowego JPK_VAT do 1 lipca 2020 r., wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT,
 • dofinansowań przyznawanych od starostów do wynagrodzeń́ pracowników, a także dofinansowań udzielanych dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników,
 • świadczeń postojowych dla osób zatrudnianych w oparciu o umowy cywilnoprawne,
 • kwestii dotyczących wprowadzania w zakładzie pracy zmian, dotyczących długości nieprzerwanego odpoczynku, wprowadzania równoważnego czasu pracy, zmian w systemach czasu pracy,
 • instrumentów prawnych pozwalających na wydłużenie terminów ważności dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców,
 • wydłużeni terminów ważności orzeczeń́ dotyczących niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
 • przesunięcia terminu płatności obowiązkowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność́ do dnia 30 czerwca 2020 r.,
 • zwolnień od podatków od nieruchomości w przypadku, gdy Rada Gminy wprowadzi na obszarze danej gminy taką możliwość.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu i pozostajemy do państwa dyspozycji.

Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy
Spółka Partnerska
ul. Adama Branickiego 15 1p. | 02-972 Warszawa
e-mail: kancelaria@brillaw.pl

Zapraszamy także do kierowania swoich zapytań na skrzynkę mailową WIG: prawo@wig.waw.pl

foto: Pixabay


Zima w Dolinie Słońca!