Pozew przedsiębiorców przeciw Skarbowi Państwa

Prawo

W czwartek 7 stycznia, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Kancelaria Dubois i Wspólnicy złożyła pierwszy pozew zbiorowy o ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez nielegalne działania podjęte przez Ministra Zdrowia i Radę Ministrów w związku z epidemią oraz za zaniechanie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, którego wprowadzenie uprawniałoby przedsiębiorców do odszkodowań.

– To jest pierwszy pozew dotyczący 45 firm z szeroko rozumianej branży turystycznej – mówi Elżbieta Buczek, adwokat z kancelarii Dubois i Wspólnicy.

Członkami grupy przedsiębiorców są organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, przewoźnicy okazjonalni, świadczący usługi hotelarskie oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni.

– To jest pozew o uznanie naszego prawa do wysuwania roszczenia – mówi Alina Dybaś-Grabowska, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej, inicjatorka pozwu. – Choć nasze roszczenia szacujemy na kilkadziesiąt milionów, to na razie nie chcemy rozstrzygać o wysokości odszkodowania. Chcemy potwierdzenia, że złamano nasze prawa gwarantowane Konstytucją – dodaje Dybaś-Grabowska.

– Od początku podkreślamy, że rozporządzeniami nie można ograniczać konstytucyjnej zasady gwarantującej swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego walczymy o ustalenie zasady, wykazanie, że państwo działało bezprawnie – podkreśla Elżbieta Buczek z kancelarii Dubois i Wspólnicy.

Kolejne dwa pozwy mają trafić do sądu w ciągu najbliższych dni. Odszkodowanie od Skarbu Państwa chcą uzyskać też właściciele klubów i dyskotek oraz sal zabaw.

Sąd administracyjny nie ma wątpliwości, że rząd naruszył konstytucję. 27 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok, który orzekł, że nie wolno karać za ominięcie prawa, wydanego z naruszeniem konstytucji. Sąd rozpatrywał sprawę fryzjera, który 22 kwietnia ostrzygł klienta, mimo zakazu świadczenia takich usług, wprowadzonego trzy dni wcześniej rządowym rozporządzeniem.

foto: Pexels