Prezydent Gdyni w dalszym ciągu chce lotniska

Gdynia-Kosakowo-terminal-wizualizacja

Prezydent Gdyni nie zgadza się z decyzją Komisji Europejskiej nakazującą Lotnisku Gdynia-Kosakowo zwrot 91,7 mln zł pomocy publicznej gminom Gdynia i Kosakowo.

Na specjalnej konferencji prasowej zapowiedział, że w dalszym ciągu będzie czynić starania o uruchomienie lotniska w Gdyni.

– My jesteśmy przekonani i to przekonanie podtrzymujemy, że ten projekt jest uzasadniony ekonomicznie, nie tylko w kategoriach biznesowych, ale także, a może przede wszystkim z punktu widzenia wartości jaką tworzy dla całego regionu, budując nowy potencjał gospodarczy jakości życia w naszym regionie. – powiedział w trakcie konferencji prezydent Wojciech Szczurek.

– To ważny projekt z punktu widzenia całego regionu” – zaznaczył prezydent. Budowę portu nazwał elementem strategicznego myślenia o przyszłości.

Swoje stanowiska prezydent Gdyni argumentuje tym, że Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo uzyskał wszystkie, wymagane przepisami, decyzje i zgody właściwych urzędów. Został sporządzony Test Prywatnego Inwestora, przygotowany przez renomowaną firmę audytorską PriceWaterhouseCoopers, która wykazała, że budowa lotniska cywilnego Gdynia-Kosakowo jest zasadna oraz że udziałowcy publiczni działają tak, jak racjonalnie postępujący i kierujący się względami ekonomicznymi inwestor, a tym samym przepisy o dozwolonej pomocy publicznej nie zostały naruszone.

Ponadto Prezydent Szczurek zwraca uwagę, że wykonanie decyzji Komisji Europejskiej może być trudne do wykonania ze względu na fakt, gdyż postawienie spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo  w stan upadłości nie doprowadzi do zwrotu gminom kwoty 91,7 mln zł.
Wynika to z faktu, że spółka ta posiada zaledwie ok. 1 mln zł kapitału. Teren lotniska jest terenem wojskowym, a nie spółki i należy do Skarbu Państwa. Nie można więc go sprzedać. Ponadto większość środków finansowych została już wydana na modernizację lotniska i budowę terminalu pasażerskiego.

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia- Kosakowo widząc, że szybko nie dojdzie do uruchomienia lotniska zwolnił część personelu, a dla części zatrudnionych ograniczył wymiar czasu pracy, w tym dla prezesa spółki.

JEN


InvestPro Poland Warsaw 2019
IT&CMA