Rafał Szmytke

szmytke2

Były prezes Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (do 29.01.2016).

Rafał Szmytke jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Ponadto zdobył tytuł Master of Business Administration – Rotterdam School of Management. Obecnie przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Odbył również wiele szkoleń między innymi w Civil Service College United Kingdom and International Public Service Unit Cabinet United Kingdom w zakresie planowanie strategiczno – biznesowe.

Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwie Zdrowia i dotychczas jako dyrektor Departament Współpracy Regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej. Swoją wiedzą wspierał też jako ekspert Program SAPARD – działanie 6, SAPARD PL 07/03 oraz projekt „Turystyka – wspólna sprawa” w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z turystyką związany od lat nie tylko zawodowo, ale także społecznie. Był między innymi współorganizatorem Ogólnopolskiego Rajdu „Palmiry” a obecnie pełni funkcję przewodniczący Sportowego Centrum Survivalu i Eksploracji. Ma na swoim koncie liczne publikacje, między innymi w: „Turystyka kwalifikowana” czy „Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna”. Odznaczony Nagrodą II stopnia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego za osiągnięcia zawodowe, Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki” a także Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.
Rafał Szmitke jest instruktorem sportu: lekka atletyka, pływanie, judo, survival, strzelectwo sportowe, samoobrona. Ma patent żeglarza jachtowego, licencję pilota paralotniowego oraz płetwonurek II stopnia CMAS, PADI.