Raport IATA: solidny popyt, rekordowe wyniki czerwca

Samolot

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) ogłosiło wyniki globalnego ruchu pasażerskiego za czerwiec 2019 r., pokazując, że popyt (mierzony przychodami na pasażerokilometry lub RPK) wzrósł o 5,0% w porównaniu do czerwca 2018 r.

To nieznacznie wzrost w porównaniu z 4,7% wzrostem rok do roku zanotowanym w maju. Dostępność w czerwcu (dostępne miejsca na kilometry lub ASK) wzrosła o 3,3%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 1,4 punktu procentowego do 84,4%, co jest rekordem w czerwcu. „Czerwiec kontynuował trend silnego wzrostu popytu pasażerów, a rekordowy współczynnik obciążenia pokazuje, że linie lotnicze maksymalizują wydajność. Jednak w obliczu utrzymujących się napięć handlowych między USA i Chinami oraz rosnącej niepewności gospodarczej w innych regionach wzrost nie był tak silny jak rok temu ”- powiedział Alexandre de Juniac, dyrektor generalny i dyrektor generalny IATA.

June 2019
(% year-on-year)
World share RPK ASK PLF (%-pt) PLF (level)
Total Market 100.0% 5.0% 3.3% 1.4% 84.4%
Africa 2.1% 11.7% 7.7% 2.5% 70.6%
Asia Pacific 34.5% 4.7% 4.0% 0.5% 82.1%
Europe 26.7% 5.7% 4.6% 1.0% 87.5%
Latin America 5.2% 4.9% 1.2% 2.9% 83.2%
Middle East 9.2% 7.8% 1.5% 4.4% 76.7%
North America 22.4% 3.1% 1.4% 1.5% 88.7%

Międzynarodowe rynki pasażerskie

W czerwcu międzynarodowy popyt wzrósł o 5,4% w porównaniu do czerwca 2018 r., co stanowi poprawę w stosunku do 4,6% rocznego wzrostu odnotowanego w maju. Wszystkie regiony odnotowały wzrosty, liderem są linie lotnicze w Afryce. Wydajność wzrosła o 3,4%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 1,6 punktu procentowego do 83,8%.

W europejskich liniach lotniczych ruch wzrósł w czerwcu o 5,6% w porównaniu do czerwca 2018 r., w ślad za wzrostem popytu o 5,5% zanotowanym miesiąc wcześniej. Wydajność wzrosła o 4,5%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 1,0% punkt procentowy do 87,9%, co daje Europie (wspólnie z Ameryką PN) pierwsze miejsce wśród regionów. Solidny wzrost nastąpił na tle spowolnienia aktywności gospodarczej i spadku zaufania przedsiębiorstw do strefy euro i Wielkiej Brytanii.

W czerwcu przewoźnicy z Bliskiego Wschodu odnotowali wzrost popytu o 8,1% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, co było znacznie wyższe niż wzrost o 0,6% odnotowany w maju. Moment ramadanu, który przypadł w tym roku prawie wyłącznie w maju, prawdopodobnie przyczynił się do silnie kontrastujących wyników. Pojemność wzrosła o 1,7%, a współczynnik obciążenia skoczył o 4,5 punktu procentowego do 76,6%.

W czerwcu ruch linii lotniczych z regionu Azji i Pacyfiku wzrósł o 4,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co oznacza spadek w stosunku do 4,9% wzrostu w maju. Napięcia handlowe między USA a Chinami wpłynęły na popyt na szerszym rynku Azji, Pacyfiku i Ameryki Północnej, a także na rynku międzyazjatyckim. Pojemność wzrosła o 3,1%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 0,7 punktu procentowego do 81,4%.

Popyt przewoźników z Ameryki Północnej wzrósł o 3,5% w porównaniu z czerwcem rok temu, w porównaniu z 5,0% rocznym wzrostem w maju, odzwierciedlając napięcia handlowe między USA a Chinami. Wydajność wzrosła o 2,0%, przy współczynniku obciążenia rosnącym o 1,3 punktu procentowego do 87,9%

Latynoamerykańskie linie lotnicze odnotowały wzrost ruchu o 5,8% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, w porównaniu z 5,6% rocznym wzrostem odnotowanym w maju. Wydajność wzrosła o 2,5%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 2,6 punktu procentowego do 84,0%. Osłabienie koniunktury w wielu kluczowych krajach regionu może oznaczać zmniejszenie popytu w przyszłości.

Ruch afrykańskich linii lotniczych wzrósł w czerwcu o 11,7%, w porównaniu z 5,1% w maju. Wydajność wzrosła o 7,7%, a współczynnik obciążenia skoczył o 2,6 punktu procentowego do 70,5%. Popyt korzysta generalnie ze sprzyjającego otoczenia gospodarczego, w tym poprawy stabilności gospodarczej w kilku krajach, a także zwiększonej liczny połączeń lotniczych.

Krajowe rynki pasażerskie

Popyt na podróże krajowe wzrósł w czerwcu o 4,4% w porównaniu do czerwca 2018 r., co było niewielkim spowolnieniem z 4,7% rocznego wzrostu odnotowanego w maju. Wszystkie kluczowe rynki krajowe monitorowane przez IATA, na czele z Rosją, odnotowały wzrost ruchu, z wyjątkiem Brazylii i Australii. Wydajność w czerwcu wzrosła o 3,1%, a współczynnik obciążenia wzrósł o 1,1 punktu procentowego do 85,5%.

June 2019
(% year-on-year)
World share RPK ASK PLF (%-pt) PLF (level)
Domestic 36.0% 4.4% 3.1% 1.1% 85.5%
Australia 0.9% -1.2% -0.5% -0.6% 78.0%
Brazil 1.1% -5.7% -10.1% 3.8% 81.7%
China P.R 9.5% 8.3% 8.9% -0.4% 84.0%
India 1.6% 7.9% 3.1% 4.0% 89.4%
Japan 1.0% 2.4% 2.3% 0.1% 70.2%
Russian Fed 1.4% 10.3% 9.8% 0.4% 85.5%
US 14.0% 3.1% 1.4% 1.5% 89.4%

(eTN)
foto: Pixabay


ITB Berlin 2020